<EMBED SRC="natsang1.mid">
ALGERIET

Al-Jumhuria al-jazairia al-dimuqratia al-shaabia / Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Flagga - Algeriet

FLAGGBESKRIVNING
Är tvådelad i grönt och vitt, med en halvmåne och stjärna i mitten. Grönt är islams färg, och
halvmånen och stjärnan är symboler för det osmanska imperiet. Den vita färgen representerar
renhet och den röda socialism.

NATIONALSÅNG
Kassaman
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Revolutionen av folket och för folket

NATIONALSYMBOL
Stjärna och halvmåne / Fennek

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Frankrike)
Under antiken hörde kustområdet ända till saharas nordgräns först till Kartago, sedan till Rom.
Övergick till vandalerna 439, bysantinska riket 534, araberna 681. Till Turkiet 1519, men i
området uppstod en praktiskt taget självständig sjörövarstat, som erövrades av Frankrike 1830-42.
Algeriets ursprungsfolk berberna utvecklade tidigt jordbruk och boskapsskötsel i området. Hörde
till franska vichyregimen 1940-42, ockuperades av de allierade 1942. Algerierna blev franska
medborgare 1947 och fick autonomi 1948. Nationella befrielsefronten (FLN) inledde frihetskriget 1954.
Självständighet och fred med Frankrike 1962. Marxistisk diktatur 1963 (Ahmed Ben Bella 1963-65,
Houari Boumedienne 1956-79). Algeriet har under större delen av sin moderna historia dominerats
av militären och den tidigare gerillarörelsen, numera partiet, nationella befrielsefronten (FLN).
Efter oroligheter återinfördes flerpartisystem 1989. Officiellt blev landet en demokrati 1989, men
den gamla maktapparaten har behållt makten och kväst framför allt islamistisk opposition. Priset för
detta har varit högt med ett blodigt inbördeskrig under 1990 talet och en rad terrordåd på 2000 talet.

Karta över landet

YTA
Land: 2 381 741 km2
Vatten: 0 km2
LATITUD & LONGITUD
28° 00' N, 3° 00' E
TOTAL LANDGRÄNS
6 343 km
TOTAL KUSTLINJE
998 km
HUVUDSTAD
Alger
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 48 provinser (wilayat)
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
5 Juli 1962
NATIONALDAG
1 November
FOLKMÄNGD
34 994 937
BEFOLKNINGSTÄTHET
14,89 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
1,173%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 24,2%
15-64 år: 70,6%
65 år och över: 5,2%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
23%
ARBETSLÖSHET
9,7%
ARBETSKRAFT
11,13 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 14%
Industri 13,4%
Konstruktion och offentligt arbete 10%
Handel 14,6%
Förvaltning 32%
Övrigt 16%
NÄRINGSGRENAR
Olja, naturgas, lätt industri, gruvdrift, el, petrokemi, livsmedel
URBANISERINGSGRAD
66%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,698
SPRÅK
Arabiska, Berber, Tamazight, Franska
FOLKGRUPPER
Araber, Berber, Européer
RELIGION
Islam (sunni), Kristendom, Judendom
SEDER OCH BRUK
Den stora majoriteten av algerierna bygger sin identitet på den arabiska kulturen.
En liten del av berberna har bevarat sin egen kultur, men både araber och berber är
starkt påverkade av islam. De svetsas även samman av det historiska motståndet mot
den tidigare kolonialmakten Frankrike. Familjen spelar en stor roll och de flesta
algerier håller alltid dörren öppen och en tekanna varm för besök.
FN-MEDLEMSKAP
8 Oktober 1962
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BIS, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD,
ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO,
Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MONUSCO, NAM,
OAPEC, OAS, OIC, OPCW, OPEC, OSCE, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO,
UNITAR, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
105
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
<5
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 69,9%
Män 79,6%
Kvinnor 60,1%
SKOLGÅNG
13 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
4,3% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
5,8% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Algeriet är afrikas största land. Det är till ytan drygt fem gånger så stort som Sverige.
Från den nästan 100 mil långa medelhavskusten i norr är det närmare 200 mil till sydgränsen
i sahara. Lika långt är det mellan landets östligaste och västligaste punkter. Kontrasten är
dramatisk mellan de nordliga bergstrakterna och söderns öknar, som upptar över fyra femtedelar
av landytan. Det finns inga farbara floder. Mestadels hög platå och öken, vissa berg,
diskontinuerlig kustremsa, 85% av ytan öken (sahara). I norr atlasbergen (tell-atlas och sahara-atlas)
med mellanliggande avloppslös högplatå, grässtäpp och oaser. Vid kusten medelhavsklimat. Medeltemperatur
i Januari i Alger 12°C, i Augusti 25°C. Söder om sahara-atlas torrt kontinentalklimat
(in salah i Januari 14°C, i Juli 37°C). Torra till halvtorra, milda, fuktiga vintrar med varma,
torra somrar längs kusten, torrare med kalla vintrar och varma somrar på högplatån, sirocco är en het,
damm/sand vind speciellt vanlig på sommaren.
VIKTIGA FLODER
Chelif
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Chott Melrhir -40 m
Mount Tahat 3 003 m
NATURFAROR
Bergsområden utsatt för allvarliga jordbävningar, jordskred och översvämningar under regnperioden.
MILJÖPROBLEM
Jorderosion från överbetning och andra fattiga jordbruksmetoder, ökenspridning, dumpning av orenat
avloppsvatten, petroleumraffineringsavfall och andra industriella avloppsvatten leder till förorening
av floder och kustvatten, medelhavet i synnerhet blir förorenat av oljeavfall, jord erosion, och
gödningsavrinning, otillräcklig tillgång på dricksvatten.
KONSTBEVATTNAD MARK
5 700 km2
NATURTILLGÅNGAR
Olja, naturgas, järnmalm, fosfater, uran, bly, zink
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
14,3 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 83%
Otjänligt: 17%
OLJEPRODUKTION
2,078 miljoner fat/dag
NATURGASPRODUKTION
85,14 miljarder m3
ELPRODUKTION
40,11 miljarder kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Ja
VATTENLEDER
---
VÄGAR
111 261 km
JÄRNVÄGAR
3 973 km
FLYGPLATSER
143 st.
HAMNAR & TERMINALER
Alger, Annaba, Arzew, Bejaia, Djendjene, Jijel, Mostaganem, Oran, Skikda
LANDSKOD
DZ - DZA
LANDSNUMMER
+213
FLYGPLANSKOD
7T
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
DZ
INTERNETDOMÄN (TLD)
.dz
INTERNETLEVERANTÖRER
572 st.
INTERNETANVÄNDARE
4,7 miljoner st.
TV & RADIO
statliga Radio TV Algerienne driver etermedierna och har program på arabiska,
berbiska dialekter och franska, användning av parabolantenner är utbredd,
vilket ger enkel tillgång till europeiska och arabiska satellitstationer,
statliga radion driver flera nationella nät och cirka 40 regionala radiostationer.
VALUTA
1 Algerisk Dinar = 100 centimes
VALUTAKOD
DZD
IMPORT & EXPORT
$49,84 miljarder
$78,51 miljarder
BNP - real tillväxt
2,9%
BNP / capita
$7 200
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 8,1%
Industri 61,6%
Tjänster 30,2%
UTLANDSSKULD
$4 421 miljarder
SVENSKT BISTÅND
11 457 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 90 000 från Västsahara
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
3,3% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Kanske
Kemiska vapen:
Kanske
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Ja
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
---
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 95%
Ej tillgång till: 5%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
Samma tid

Tillbaka till första sidan