<EMBED SRC="natsang12.mid">
ERITREA

Hagere Ertra / Staten Eritrea

Flagga - Eritrea

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan består av en grön och en blå rätvinklig triangel med kortsidan vid den yttre kanten,
och en röd likbent triangel med basen vid den inre kanten med en gyllene olivkvist omgiven av
en krans. Den gröna triangeln symboliserar välstånd, framsteg och utveckling, den röda triangeln
representerar folkets uppoffringar för friheten och oberoendet, och den blå triangeln hänvisar
till havet och dess rikedomar. Emblemet är en krans av olivblad, en symbol för fred som samtidigt
står för Eritreas självstyre.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
1952-1962

NATIONALSÅNG
Ertra, Ertra, Ertra
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
---

NATIONALSYMBOL
Kamel

LITE HISTORIA
Fd. Italienska östafrika
Eritrea har varit befolkat i flera miljoner år. Området har präglats av sitt läge mellan
den etiopiska högplatån, där högkulturer tidigt blomstrade, och de arabiska grannarna
vid röda havet. Eritrea var en italiensk koloni från 1889, men efter andra världskriget
blev det enligt ett FN beslut en del av Etiopien. När etiopierna 1962 upphävde det
självstyre som utlovats bröt ett befrielsekrig ut som skulle vara i tre årtionden.
När Etiopien 1962 slutgiltigt fråntog den tidigare italienska kolonin Eritrea sitt
självstyre inleddes en väpnad kamp för självständighet. År 1991 intog rebellgruppen EPLF
huvudstaden Asmara, samtidigt som andra motståndsgrupper störtade militärregimen i Etiopien.
Eritreanerna kunde 1993 utropa sin egen stat, med stöd av den nya regeringen i Etiopien.
Men 1998-2000 rasade ett gränskrig mellan de båda länderna. Konflikten har förblivit olöst
och alla försök att utveckla demokrati i Eritrea har avstannat. Landet har istället blivit
en isolerad och sluten förtryckarstat.

Karta över landet

YTA
Land: 101 000 km2
Vatten: 16 600 km2
LATITUD & LONGITUD
15° 00' N, 39° 00' E
TOTAL LANDGRÄNS
1 626 km
TOTAL KUSTLINJE
2 234 km
HUVUDSTAD
Asmara
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 6 regioner (zobatat)
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
24 Maj 1993
NATIONALDAG
24 Maj
FOLKMÄNGD
5 939 484
BEFOLKNINGSTÄTHET
44,67 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
2,472%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 42,1%
15-64 år: 54,3%
65 år och över: 3,6%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
50%
ARBETSLÖSHET
---
ARBETSKRAFT
1,935 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 80%
Industri och tjänster 20%
NÄRINGSGRENAR
Livsmedel, drycker, kläder och textilier, ljus tillverkning, salt, cement
URBANISERINGSGRAD
22%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,349
SPRÅK
Arabiska, Tigre, Tigrinska, Afar, Ge'ez, Engelska, Saho
FOLKGRUPPER
Tigrinja, Tigre, Saho, Kunama, Rashaida, Bilen, Afar, Beni Amir, Nera, Beja, Blin, Baria
RELIGION
Islam, Koptisk-kristen, Romersk-katolsk, Protestantism
SEDER OCH BRUK
Vanor och traditioner varierar mellan olika regioner och folkgrupper i Eritrea. Det finns
kulturella skiljelinjer främst mellan kristna invånare på höglandet och muslimer på låglandet.
Samtidigt har den italienska kolonialtiden och det långa befrielsekriget bidragit till att
skapa en gemensam eritreansk identitet som många slår vakt om.
FN-MEDLEMSKAP
28 Maj 1993
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF,
IMO, Interpol, IOC, ISO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, NAM, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO,
UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO
KORRUPTIONSRANKING
124
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
33,9
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 58,6%
Män 69,9%
Kvinnor 47,6%
SKOLGÅNG
5 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
2% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
7% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Eritrea, som är drygt en fjärdedel så stort som Sverige, ligger på afrikas horn i nordöstra
afrika. Landet sträcker sig cirka 100 mil längs röda havets kust. Kusttrakten i norr lågland,
i söder vulkanisk platå, i den inre delen etiopiska höglandet (soira 3 018 m.ö.h.). Danakilsänkan
ligger under havsnivå och är en av jordens varmaste platser. I nordväst kuperad terräng. Vid
kusten hett och torrt klimat (massaua i Januari 26°C, i Juli 34°C), i landets inre delar milt
höglandsklimat. Varm, torr ökenremsa längs röda havets kust, svalare och fuktigare i det centrala
höglandet (upp till 61 cm nederbörd årligen).
VIKTIGA FLODER
Baraka
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Nära Kulul på Danakilslätten -75 m
Soira 3 018 m
NATURFAROR
Ofta torka, gräshoppssvärmar.
MILJÖPROBLEM
Skogsavverkning, ökenspridning, jorderosion, överbetning, inbördeskriget förstörde infastrukturen.
KONSTBEVATTNAD MARK
210 km2
NATURTILLGÅNGAR
Guld, kaliumklorid, zink, koppar, salt, eventuellt olja och naturgas, fisk
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
6,3 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 61%
Otjänligt: 39%
OLJEPRODUKTION
0 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
269,9 miljoner kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
4 010 km
JÄRNVÄGAR
306 km
FLYGPLATSER
13 st.
HAMNAR & TERMINALER
Assab, Massawa
LANDSKOD
ER - ERI
LANDSNUMMER
+291
FLYGPLANSKOD
E3
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
---
INTERNETDOMÄN (TLD)
.er
INTERNETLEVERANTÖRER
1 241 st.
INTERNETANVÄNDARE
200 000 st.
TV & RADIO
Regeringen kontrollerar etermedierna och privat ägande är förbjudet, 1 statligt ägd tv station,
statlig radio driver 2 nät, inköp av parabolantenner och prenumerationer på internationell
radio och TV är tillåtet.
VALUTA
1 Eritreansk Nakfa = 100 cents
VALUTAKOD
ERN
IMPORT & EXPORT
$875,1 miljoner
$383,5 miljoner
BNP - real tillväxt
8,2%
BNP / capita
$700
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 11%
Industri 34%
Tjänster 55%
UTLANDSSKULD
$1,109 miljarder
SVENSKT BISTÅND
---
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: ---
Internflyktingar: 32 000
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
6,3% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Hepatit A, Tyfoid feber, Malaria
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 14%
Ej tillgång till: 86%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
+2 Timmar

Tillbaka till första sidan