<EMBED SRC="natsang15.mid">
GAMBIA

Republic of The Gambia / Republiken Gambia

Flagga - Gambia

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan består av tre horisontella band i färgerna rött, blått och grönt med vita skiljeränder
mellan fälten. Till skillnad från många andra afrikanska flaggor har färgerna i Gambias flagga
ingen politisk laddning. Rött symboliserar savannen, blått symboliserar floden gambia och grönt
symboliserar skogarna. De vita skiljeränderna står för fred och enighet.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
Brittiskt styre
1889-1965

NATIONALSÅNG
For The Gambia, Our Homeland
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Framsteg, Fred, Välstånd

NATIONALSYMBOL
Lejon

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Storbritannien)
Fd. Senegambia, Franska västafrika
Det område som utgör dagens Gambia har ingått i flera tidiga västafrikanska riken.
Under Malirikets storhetstid på 1300 talet kom islam till trakten. På 1400 talet kom
européer och upprättade handelsförbindelser med lokala härskare längs gambiafloden.
Snart dominerade handeln med slavar som skeppades över atlanten. 1888 blev Gambia en
brittisk koloni. fick inre autonomi 1963, 1965 uppnåddes självständighet under odramatiska
former. Republik 1970. Statsförbund med Senegal (Senegambia) 1982-89 som upplöstes då
Gambia motsatte sig en full integration. Oblodig militärkupp 1994, president (från 1970)
Sir Dawda Kairaba Jawara gick i landsflykt, och Gambia styrs sedan dess av Yahya Jawara.
Civilt styre och flerpartidemokrati har återinförts, men presidenten framstår allt mer
som en auktoritär och nyckfull ledare.

Karta över landet

YTA
Land: 10 000 km2
Vatten: 1 295 km2
LATITUD & LONGITUD
13° 28' N, 16° 34' W
TOTAL LANDGRÄNS
740 km
TOTAL KUSTLINJE
80 km
HUVUDSTAD
Banjul
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 5 divisioner och 1 stad
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
18 Februari 1965
NATIONALDAG
18 Februari
FOLKMÄNGD
1 797 860
BEFOLKNINGSTÄTHET
153,02 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
2,396%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 40%
15-64 år: 56,9%
65 år och över: 3,1%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
---
ARBETSLÖSHET
---
ARBETSKRAFT
777 100
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 75%
Industri 19%
Tjänster 6%
NÄRINGSGRENAR
Behandling av jordnötter, fisk och hudar, turism, drycker, jordbruksmaskiner montering, snickeri, metallbearbetning, kläder
URBANISERINGSGRAD
58%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,420
SPRÅK
Engelska, Fulani, Jola, Mande, Mandinka, Serer, Wolof, Diola
FOLKGRUPPER
Mandinka, Fulani, Wolof, Jola, Serahuli, Diola
RELIGION
Islam, Kristendom, Lokala religioner
SEDER OCH BRUK
Gambierna har vanligen en tolerant inställning till varandra trots olika etniciteter
och religioner. Även utländska besökare kan räkna med ett vänligt bemötande. Seder
och bruk varierar mellan olika folkgrupper.
FN-MEDLEMSKAP
21 September 1965
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, C, ECOWAS, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO,
IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIC, OPCW, UN, UNAMID,
UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
93
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
15,0
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 40,1%
Män 47,8%
Kvinnor 32,8%
SKOLGÅNG
9 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
2% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
10,1% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Gambia ligger i västafrika och är den minsta staten på kontinentens fastland, till
ytan lika stor som skåne. Landet består av en smal landremsa längs gambiaflodens
nedre lopp. Från den korta kusten vid atlanten skär Gambia in i Senegal som en
drygt 30 mil lång enklav. I väster är landet knappt fem mil brett. Uppströms smalnar
det av till halva den bredden. Bortom flodsträndernas mangroveträsk och sumpmarker
täcks Gambia mestadels av flacka träd och busksavanner. Gambia är beläget i gambiaflodens
dalgång. Kuperat lågland, vid stränderna sumpmark. Växtligheten utgörs huvudsakligen av
savann. Den tropiska, varma, regnperioden (Juni-November), den kallare, torrperioden
(November-Maj). Medeltemperatur i Banjul i Januari 23°C, i Juli 27°C.
VIKTIGA FLODER
Gambiafloden
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Atlanten 0 m
Namnlös plats 53 m
NATURFAROR
Torkan (regn har minskat med 30% under de senaste 30 åren).
MILJÖPROBLEM
Skogsavverkning, ökenspridning, vattenburna sjukdomar är vanligare.
KONSTBEVATTNAD MARK
20 km2
NATURTILLGÅNGAR
Fisk, lera, kiselsand, titan (rutil och ilmenit), tenn, zirkonium
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
8 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 92%
Otjänligt: 8%
OLJEPRODUKTION
0 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
220 miljoner kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
390 km
VÄGAR
3 742 km
JÄRNVÄGAR
---
FLYGPLATSER
1 st.
HAMNAR & TERMINALER
Banjul
LANDSKOD
GM - GMB
LANDSNUMMER
+220
FLYGPLANSKOD
C5
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
WAG
INTERNETDOMÄN (TLD)
.gm
INTERNETLEVERANTÖRER
1 453 st.
INTERNETANVÄNDARE
130 100 st.
TV & RADIO
Statligt ägd, enkanals TV station, statligt ägd radiostation och 4 privatägda radiostationer,
sändningar av flera internationella TV kanaler, en del via kortvågsradio, utländsk kabel och
satellittv abonnemang kan erhållas i vissa delar av landet.
VALUTA
1 Dalasi = 100 bututs
VALUTAKOD
GMD
IMPORT & EXPORT
$394,4 miljoner
$120,4 miljoner
BNP - real tillväxt
5,5%
BNP / capita
$2 100
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 29,5%
Industri 15,1%
Tjänster 55,4%
UTLANDSSKULD
$640,2 miljoner
SVENSKT BISTÅND
---
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 5 955 från Sierra Leone
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
0,9% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Tyfoid feber, Malaria, Snäckfeber,
Meningokocksjukdom, Rabies
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 67%
Ej tillgång till: 33%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
-1 Timme

Tillbaka till första sidan