<EMBED SRC="natsang2.mid">
ANGOLA

República de Angola / Republiken Angola

Flagga - Angola

FLAGGBESKRIVNING
Består av två fält i rött och svart med ett gult emblem i mitten, med ett kugghjul,
en stjärna och en machete. Flaggans övre röda halva symboliserar kampen för frihet.
Den undre halvan är svart och påminner om solidariteten med den afrikanska kontinenten.
Kugghjulet och macheten representerar jordbruket och industrinäringen. Macheten och det
halva kugghjulet ansluter också till den kommunistiska hammaren och skäran.

NATIONALSÅNG
Angola Avante
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Enighet ger styrka

NATIONALSYMBOL
Sabelantilop

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Portugal)
Fd. Folkrepubliken Angola
En stor del av landets tidiga historia är okänd. Man vet dock att de ursprungliga invånarna
i det område som utgör dagens Angola var khoi och san. Bantufolken invandrade långt senare.
Portugiserna anlände på 1480 t och började handla med lokala kungadömen, grundade Luanda som
stödjepunkt och inledde erövringen av landet. Holländsk ockupation 1641-48, sedan slavanskaffningsområde
för portugiser i Brasilien. Slavexporten förbjöds 1863 och upphörde 1869. Nuvarande gränser drogs
upp 1885. Ställningen som autonom portugisisk provins erhölls 1951. Självständighetsrörelsen inledde
verksamheten 1954 och väpnat befrielsekrig påbörjades 1961. Efter den portugisiska revolutionen
erkändes Angolas självständighet 1975, vilket följdes av ett inbördeskrig mellan befrielserörelserna.
Makten togs av MPLA, som stöddes av Sovjetunionen och Kuba. Unita som åtnjöt västligt och sydafrikanskt
stöd fortsatte med gerillakriget i de södra delarna, där även den namibiska befrielserörelsen SWAPO
hade stödjepunkter för sitt gränskrig. Ekonomisk liberalisering påbörjades 1987. I samband med
förhandlingarna om Namibias självständighet 1988 slöts avtal om att de kubanska trupperna skulle
lämna landet och om gränsfred. Ett fredsavtal med USA, Sovjetunionen och Portugal som garanter slöts
mellan regeringen i Luanda och Unita 1991, efter det att de sista kubanska trupperna hade lämnat landet.

Fakta om Cabinda

Kolla in vad jag gjorde...

Karta över landet

YTA
Land: 1 246 700 km2
Vatten: 0 km2
LATITUD & LONGITUD
12° 30' S, 18° 30' E
TOTAL LANDGRÄNS
5 198 km
TOTAL KUSTLINJE
1 600 km
HUVUDSTAD
Luanda
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 18 provinser
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
11 November 1975
NATIONALDAG
11 November
FOLKMÄNGD
13 338 541
BEFOLKNINGSTÄTHET
15,31 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
2,034%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 43,2%
15-64 år: 54,1%
65 år och över: 2,7%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
40,5%
ARBETSLÖSHET
---
ARBETSKRAFT
8,24 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 85%
Industri och tjänster 15%
NÄRINGSGRENAR
Olja, diamanter, järnmalm, fosfater, fältspat, bauxit, uran och guld,
cement, basiska metallprodukter, fiskförädling, livsmedel, bryggeri,
tobaksprodukter, socker, textilier, reparation av fartyg
URBANISERINGSGRAD
59%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,486
SPRÅK
Portugisiska, Kikongo, Kwanyama, Yaka, Lingala, Ndonga, Oshiwambo, Umbundu, Kimbundu, Chokwe
FOLKGRUPPER
Ovimbundu, Kimbundu, Bakongo, Mestico, Mbundu, Européer
RELIGION
Lokala religioner, Romersk-katolsk, Protestantism
SEDER OCH BRUK
Angolaner saknar gemensam nationell identitet. Befolkningen är delad geografiskt, etniskt,
religiöst och rasmässigt, och identiteten knyts till den egna folkgruppen där seder och bruk,
språk och historia är gemensamma. Så gott som alla talar dock mer än ett språk, många talar flera.
FN-MEDLEMSKAP
1 December 1976
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, CPLP, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC,
IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA,
NAM, OAS, OPEC, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU,
WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
168
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
24,2
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 67,4%
Män 82,9%
Kvinnor 54,2%
SKOLGÅNG
9 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
2,6% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
4,6% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Angola vid afrikas södra västkust är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige.
Geografiskt kan landet delas in i fyra regioner, slättland vid atlantkusten, savann på
högplatån mitt i landet, stäppöken i söder och tropisk regnskog i norr. Växtligheten
utgörs huvudsakligen av savann, längs kusten stäpp och öken. I nordöst även regnskogar.
Från kustlåglandet höjer sig terrängen mot inlandet. Angola omfattar en del av den
sydafrikanska högplatån (serra upanda 2 610 m.) som är sönderskuren av flera floder.
Milt klimat på den tropiska högplatån, i söder och sydöst hett klimat. Klimatet vid
kusten avkyls av den kalla benguelaströmmen. Medeltemperaturen i Luanda i Mars 27°C, i
Juli 20°C, årlig nederbörd 320 mm. I norr svalt och torrperiod (Maj-Oktober) och varmt,
regnperiod (November-April).
VIKTIGA FLODER
Kwanza, Cunene
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Atlanten 0 m
Morro de Môco 2 620 m
NATURFAROR
Lokalt kraftiga regn orsakar periodiska översvämningar på platån.
MILJÖPROBLEM
Överanvändning av betesmarker och efterföljande jorderosion hänförligt till befolkningstryck,
ökenspridning, skogsskövling av tropisk regnskog, som svar på både internationell efterfrågan
på tropiskt timmer och inhemsk användning som bränsle, vilket resulterar i förlust av biologisk
mångfald, jorderosion som bidrar till vattenföroreningar och igenslamning av floder och dammar,
otillräcklig tillgång på dricksvatten.
KONSTBEVATTNAD MARK
800 km2
NATURTILLGÅNGAR
Olja, diamanter, järnmalm, fosfater, koppar, fältspat, guld, bauxit, uran
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
184 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 50%
Otjänligt: 50%
OLJEPRODUKTION
1 988 miljoner fat/dag
NATURGASPRODUKTION
690 miljoner m3
ELPRODUKTION
3 944 miljarder kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
1 300 km
VÄGAR
51 429 km
JÄRNVÄGAR
2 764 km
FLYGPLATSER
193 st.
HAMNAR & TERMINALER
Cabinda, Lobito, Luanda, Namibe
LANDSKOD
AO - AGO
LANDSNUMMER
+244
FLYGPLANSKOD
D2
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
ANG
INTERNETDOMÄN (TLD)
.ao
INTERNETLEVERANTÖRER
3 717 st.
INTERNETANVÄNDARE
606 700 st.
TV & RADIO
Staten kontrollerar alla etermedia med rikstäckande räckvidd, statligt ägda
Televisão Popular de Angola (TPA) ger marksänd tv tjänst på 2 kanaler, en
tredje TPA kanal är tillgänglig via kabel och satellit, tv abonnemang tjänster
är tillgängliga, statligt ägda Radio Nacional de Angola (RNA) sändningar på 5
stationer, cirka ett halvt dussin privata radiostationer sänder lokalt.
VALUTA
1 Kwanza = 100 centimos
VALUTAKOD
AOA
IMPORT & EXPORT
$24,76 miljarder
$65,63 miljarder
BNP - real tillväxt
3,7%
BNP / capita
$5 900
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 9,6%
Industri 65,8%
Tjänster 24,6%
UTLANDSSKULD
$19,74 miljarder
SVENSKT BISTÅND
Nej
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 12 615 från Demokratiska Republiken Kongo
Internflyktingar: 61 700
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
3,6% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Nej
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Tyfoid feber, Malaria, Afrikansk sömnsjuka, Snäckfeber
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 57%
Ej tillgång till: 43%
NARKOTIKAHANDEL
Används som en omlastningpunkt för kokain avsett för västeuropa och andra afrikanska stater, i synnerhet Sydafrika.
TIDSSKILLNAD
Samma tid

Tillbaka till första sidan