<EMBED SRC="natsang20.mid">
KAP VERDE

República de Cabo Verde / Republiken Kap Verde

Flagga - Kap Verde

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan är blå med tre vågräta ränder i färgerna vitt, rött och vitt i den nedre delen,
samt en cirkel med tio gula femuddiga stjärnor. Cirkeln med de tio stjärnorna representerar
de tio öar som ingår i ögruppen, och står dessutom för nationens enande. Den blå fältet står
för atlanten och det rödvita bandet representerar vägen till uppbyggandet av landet. I bandet
står färgen rött för folkets ansträngningar, och vitt för den fred nationen eftersträvar.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
1975-1992

NATIONALSÅNG
Cântico da Liberdade
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Enighet, Arbete, Framsteg

NATIONALSYMBOL
---

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Portugal)
Kap Verde var obebott fram till 1400 talet då portugiserna upptäckte ögruppen. Kolonins
strategiska läge på vägen mellan afrika och amerika gjorde den till en viktig knutpunkt
för den portugisiska handeln, i synnerhet med slavar. När slaveriet upphörde under 1800 talet
minskade Kap Verdes betydelse och dess ekonomi krympte. I kombination med svår torka ledde
det till hungersnöd och stor utvandring under större delen av 1900 talet. Efter diktaturens
fall i Portugal blev Kap Verde självständigt 1975. Kap Verdes moderna historia präglas av
stabilitet, såväl politiskt som ekonomiskt. Från självständigheten 1975 till 1990 var Kap Verde
en enpartistat. Det socialistiska PAICV (före 1981 kallat PAIGC) var enda tillåtna parti. När
fria val hölls 1991 segrade det liberala partiet MPD, som hade bildats i opposition mot PAICV:s
särställning. Under MPD:s tio år vid makten genomgick Kap Verde en ekonomisk avreglering med
stabil tillväxt som följd, vilket gillades av biståndsgivarna. 2001 återkom PAICV i
regeringsställning sedan MPD försvagats av ledarstrider.

Karta över landet

YTA
Land: 4 033 km2
Vatten: 0 km2
LATITUD & LONGITUD
16° 00' N, 24° 00' W
TOTAL LANDGRÄNS
0 km
TOTAL KUSTLINJE
965 km
HUVUDSTAD
Praia
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 17 kommuner (concelhos)
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
5 Juli 1975
NATIONALDAG
5 Juli
FOLKMÄNGD
516 100
BEFOLKNINGSTÄTHET
122,99 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
1,446%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 32,6%
15-64 år: 61,9%
65 år och över: 5,5%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
30%
ARBETSLÖSHET
21%
ARBETSKRAFT
196 100
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
---
NÄRINGSGRENAR
Livsmedel och drycker, fiskförädling, skor och kläder, saltgruvdrift, båtreparationer
URBANISERINGSGRAD
61%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,568
SPRÅK
Portugisiska, Crioulo
FOLKGRUPPER
Kreoler, Européer
RELIGION
Romersk-katolsk, Protestantism
SEDER OCH BRUK
Traditioner, högtider och sedvänjor på de kapverdiska öarna präglas av befolkningens blandade
afrikanska och europeiska/kristna ursprung. Här dominerar kristna traditioner, men inslag
finns av traditionella afrikanska seder och bruk. Kapverdier identifierar sig också starkt med
sin speciella ös kultur. Generellt kan man säga att kapverdier från övärldens norra del
(barlavento) är mer portugisiskt påverkade, medan landets sydliga öar (sotavento) är kulturellt
starkare knutna till den afrikanska kontinenten.
FN-MEDLEMSKAP
16 September 1975
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AOSIS, AU, CD, CPLP, ECOWAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC,
IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIF, OPCW, UN,
UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
45
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
---
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 76,6%
Män 85,8%
Kvinnor 69,2%
SKOLGÅNG
12 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
5,9% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
3,9% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Kap Verde ligger i atlanten, omkring 50 mil utanför Senegal på afrikas västkust. Av republikens
15 öar är endast nio befolkade. Huvudstaden Praia ligger på den största ön, são tiago. Samtliga
öar, förutom de låglänta sal, boa vista och maio i öster, reser sig brant och högt ur atlanten.
Kap Verde omfattar 15 vulkaniska öar och skär, högsta topp pico (2 829 m) på ön fogo. Grässtäpp
och buskar, på bergssluttningar skog. Torrt tropiskt klimat, medeltemperatur i Praia i Februari
22°C, i September 27°C, årlig nederbörd 260 mm. Kap Verde ligger i det torra sahelområdet och
drabbas periodvis av svår torka. Regn faller vanligtvis bara under två eller tre månader om året.
Mellan 1968 och 1984 uteblev nederbörden nästan helt.
VIKTIGA FLODER
---
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Atlanten 0 m
Pico 2829 m (vulkan på ön Fogo)
NATURFAROR
Utdragen torka, harmattan säsongen ger dammvindar, vulkanisk och seismisk aktivitet.
MILJÖPROBLEM
Jorderosion, efterfrågan på brännved har resulterat till skogsaverkning,
ökenspridning, miljöskador har hotat flera arter av fåglar och reptiler,
olaglig bortföring av sand från stränderna, rovfiske, vattenbrist.
KONSTBEVATTNAD MARK
30 km2
NATURTILLGÅNGAR
Salt, basalt, kalksten, kaolin, fisk, lera, gips
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
0,3 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 84%
Otjänligt: 16%
OLJEPRODUKTION
0 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
256,5 miljoner kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
1 350 km
JÄRNVÄGAR
---
FLYGPLATSER
10 st.
HAMNAR & TERMINALER
Porto Grande
LANDSKOD
CV - CPV
LANDSNUMMER
+238
FLYGPLANSKOD
D4
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
---
INTERNETDOMÄN (TLD)
.cv
INTERNETLEVERANTÖRER
26 st.
INTERNETANVÄNDARE
150 000 st.
TV & RADIO
statliga TV och radiosändningar plus ett växande antal privata programföretag,
portugisiska TV och radio i afrika är tillgängliga, sändningar av ett fåtal
internationella programföretag kan erhållas.
VALUTA
1 Kapverdisk Escudo = 100 centavos
VALUTAKOD
CVE
IMPORT & EXPORT
$868,2 miljoner
$108,5 miljoner
BNP - real tillväxt
5,6%
BNP / capita
$4 000
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 8,5%
Industri 16%
Tjänster 75,5%
UTLANDSSKULD
$325 miljoner
SVENSKT BISTÅND
---
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: ---
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
0,5% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Nej
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
---
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 54%
Ej tillgång till: 46%
NARKOTIKAHANDEL
Omlastningspunkt för latinamerikanskt kokain avsett för västeuropa.
TIDSSKILLNAD
-2 Timmar

Tillbaka till första sidan