<EMBED SRC="natsang21.mid">
KENYA

Jamhuri ya Kenya / Republiken Kenya

Flagga - Kenya

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan är en trikolor i färgerna svart, rött och grönt med vita skiljeränder mellan fälten.
Mitt i flaggan finns en massajsköld över två korslagda spjut som anknyter till Kenyas statsvapen.
Den svarta färgen står för frihetskampen för nationell självständighet, det röda för det blod som
spilldes vid den koloniala frigörelsen och grönt för marken. De vita skiljeränderna symboliserar fred.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
Witu protektoratet
1893-1920
Fd. Flagga
Brittisk koloni
1921-1963

NATIONALSÅNG
Ee Mungu Nguvu Yetu
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Låt oss arbeta tillsammans

NATIONALSYMBOL
Lejon

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Storbritannien)
Fd. Brittiska östafrika
På kusten anlades på 600 t arabiska kolonier, portugisiskt välde på 1500-1600 t, återerövrades
av araber ca. 1740. Kenya har under årtusenden varit en knutpunkt under olika folkvandringar.
I mötet mellan araber och bantufolk utvecklades den så kallade swahilikulturen som redan på
medeltiden bedrev långväga handel. När européer på 1800 talet koloniserade afrika delade britter
och tyskar östra afrika i intressesfärer på 1880 t, Kenya blev brittiskt 1895. Vita nybyggare
lade beslag på de bördigaste markerna, vilket orsakade starkt missnöje. Det blev grogrund för
mau-mau upproret på 1950 talet. Upproret slogs ned brutalt av britterna men i förlängningen
beredde det väg för Kenyas självständighet 1963. Befrielsehjälten Jomo Kenyatta styrde landet
till sin död 1978, då Daniel Arap Moi tog över som president. Efterhand avtog tillväxten och
fattigdomen ökade. Kritiken växte mot utbredd korruption och brott mot de mänskliga rättigheterna.
I valet 2002 förlorade regeringspartiet KANU för första gången makten och en koalitionsregering
bildades med Mwai Kibaki som president. Ekonomin fick ett uppsving men spänningarna var stora i
den brokiga regeringsalliansen och etniska motsättningar kom alltmer upp till ytan.

Karta över landet

YTA
Land: 569 140 km2
Vatten: 11 227 km2
LATITUD & LONGITUD
1° 00' N, 38° 00' E
TOTAL LANDGRÄNS
3 477 km
TOTAL KUSTLINJE
536 km
HUVUDSTAD
Nairobi
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 7 provinser och 1 distrikt
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
12 December 1963
NATIONALDAG
12 December
FOLKMÄNGD
41 070 934
BEFOLKNINGSTÄTHET
69,81 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
2,462%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 42,2%
15-64 år: 55,1%
65 år och över: 2,7%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
50%
ARBETSLÖSHET
40%
ARBETSKRAFT
18,39 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 75%
Industri och tjänster 25%
NÄRINGSGRENAR
Småskaliga konsumtionsvaror (plast, möbler, batterier, textilier, kläder, tvål, cigaretter, mjöl),
jordbruksprodukter, trädgårdsodling, oljeraffinaderier, aluminium, stål, bly, cement, reparationer
av fartyg, turism
URBANISERINGSGRAD
22%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,509
SPRÅK
Engelska, Luo, Somaliska, Embu, Kamba, Kikuyu, Luhya, Maa, Oromo, Sheng, Swahili
FOLKGRUPPER
Kikuyu, Luhya, Luo, Kalenjin, Kamba, Kisii, Meru
RELIGION
Protestantism, Romersk-katolsk, Islam, Lokala religioner
SEDER OCH BRUK
I Kenya är kollektivet ofta viktigare än individen. Begreppet harambee, ungefär ”alla tillsammans” är centralt.
Det är en tradition som finns hos i princip alla folkgrupper och som handlar om att gemensamma arbetsinsatser
och gemensamt ansvar. Sedan landsfadern Jomo Kenyattas dagar har harambee varit något av ett officiellt slagord
för landet.
FN-MEDLEMSKAP
16 December 1963
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, C, COMESA, EAC, EADB, FAO, G-15, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS,
IGAD, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUSCO, NAM, OPCW,
PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMISS, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
159
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
18,6
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 85,1%
Män 90,6%
Kvinnor 79,7%
SKOLGÅNG
11 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
7% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
12,2% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
I väst vulkaniskt högland (mount kenya 5 199 m.ö.h.) som genomlöps av great rift valley, i öst indiska
oceanens kustslätt. Victoria och turkanasjön. Tropiskt, på höglandet subtropiskt klimat med regnperiod
i Mars-Juni och November-December. Månatliga medeltemperaturer i Nairobi 16-20°C, i mombasa 24-28°C.
Årlig nederbörd kring victoriasjön över 1 000 mm, i norr under 300 mm. Savann och stäpp, i norr buskar
och ökenväxtlighet. Kenya ligger vid ekvatorn i östra afrika och är till ytan en tredjedel större än
Sverige. Landskapet är omväxlande. Från kusten stiger landet gradvis till en högplatå i centrala och
västra Kenya. Genom platån och hela landet i nordsydlig riktning går afrikas stora dalsänka, great rift
valley. Merparten av befolkningen bor i de bördiga högländerna. Här odlas te och kaffe. Huvudstaden
Nairobi ligger där högplatån övergår i savanner i söder. På savannen som fortsätter in i norra Tanzania
finns några av de berömda nationalparkerna masai mara, amboseli och tsavo. Trots att Kenya ligger vid
ekvatorn har stora delar av landet, ett tempererat klimat, tack vare den höga höjden. Längs kusten är
klimatet tropiskt. Nederbörden är ojämnt fördelad över landet. Mest regn faller vid kusten och i högländerna.
Bara runt en tiondel av landet får tillräckligt med nederbörd för att marken ska lämpa sig för jordbruk.
VIKTIGA FLODER
Tana, Athi-Galana
STÖRSTA SJÖ
Turkanasjön
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Indiska oceanen 0 m
Mount Kenya 5 199 m
NATURFAROR
Återkommande torka, översvämningar under regnperioden.
MILJÖPROBLEM
Vattenföroreningar från stads och industriavfall, sämre vattenkvalitet från ökad användning av
bekämpningsmedel och gödning, viktoriasjön angripen av vattenhyacint, skogsavverkning, jorderosion,
ökenspridning, tjuvskytte.
KONSTBEVATTNAD MARK
1 030 km2
NATURTILLGÅNGAR
Kalksten, soda, salt, ädelstenar, flusspat, zink, kiselgur, gips, vilda djur, vattenkraft
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
30,2 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 59%
Otjänligt: 41%
OLJEPRODUKTION
136,2 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
6,79 miljarder kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
160 886 km
JÄRNVÄGAR
2 066 km
FLYGPLATSER
191 st.
HAMNAR & TERMINALER
Kisumu, Mombasa
LANDSKOD
KE - KEN
LANDSNUMMER
+254
FLYGPLANSKOD
SY
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
EAK
INTERNETDOMÄN (TLD)
.ke
INTERNETLEVERANTÖRER
47 676 st.
INTERNETANVÄNDARE
3,996 miljoner st.
TV & RADIO
Ett halvt dussin privatägda tv stationer och ett statligt TV bolag som driver 2 kanaler, satellit och
kabel TV abonnemang finns tillgängliga, statliga radio och TV verksamheten har 2 nationella radiokanaler
och ger regionala och lokala radio tjänster i flera språk, ett stort antal privata radiostationer, inklusive
regionala stationer som sänder på lokala språk, sändningar av flera internationella programföretag finns.
VALUTA
1 Kenyansk Shilling = 100 cent
VALUTAKOD
KES
IMPORT & EXPORT
$11,87 miljarder
$5,443 miljarder
BNP - real tillväxt
5,3%
BNP / capita
$1 700
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 22,2%
Industri 16,4%
Tjänster 64,6%
UTLANDSSKULD
$8,961 miljarder
SVENSKT BISTÅND
343 226 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 173 702 från Somalia, 73 004 från Sudan, 16 428 från Etiopien
Internflyktingar: 250 000-400 000
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
2,8% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Tyfoidfeber, Malaria, Rift Valley feber, Snäckfeber, Rabies
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 31%
Ej tillgång till: 69%
NARKOTIKAHANDEL
Omfattande skörd av små odlingar av marijuana, transitland för sydasiatiskt heroin
avsett för europa och nordamerika.
TIDSSKILLNAD
+2 Timmar

Tillbaka till första sidan