<EMBED SRC="natsang25.mid">
LIBERIA

Republic of Liberia / Republiken Liberia

Flagga - Liberia

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan antogs den 26 Juli 1847 och har elva horisontella röda och vita band. I övre
vänstra kvadranten finns en vit femuddig stjärna i en blå fyrkant. De elva ränderna
representerar de elva stater som undertecknade Liberias självständighetsförklaring.
Likheten med USA:s flagga ska påminna om USA:s medverkan till staten Liberias tillkomst.
Den vita stjärnan står för friheten som lyser upp "den mörka kontinenten" afrika.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
1827-1847

NATIONALSÅNG
All Hail, Liberia Hail
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Kärleken till friheten förde oss hit

NATIONALSYMBOL
Vit stjärna

LITE HISTORIA
Vid kusten (den sk. pepparkusten) grundades portugisiska kolonier på 1400 t. Liberia är
afrikas äldsta självständiga republik, utropad 1847 av frigivna afrikanska slavar från USA.
Ättlingarna till dessa americoliberianer bildade en överklass som hade monopol på makten ända
fram till 1980. Åren mellan 1980 och 2003 var den mörkaste perioden i Liberias historia,
präglad av krig och ekonomiskt vanstyre. En stor del av befolkningen fick se sin tillvaro slagen
i spillror. Under krigsherren och sedermera presidenten Charles Taylor kom Liberia att utgöra
ett hot för hela regionen.

Karta över landet

YTA
Land: 96 320 km2
Vatten: 15 049 km2
LATITUD & LONGITUD
6° 30' N, 9° 30' W
TOTAL LANDGRÄNS
1 585 km
TOTAL KUSTLINJE
579 km
HUVUDSTAD
Monrovia
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 15 län
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
26 Juli 1847
NATIONALDAG
26 Juli
FOLKMÄNGD
3 786 764
BEFOLKNINGSTÄTHET
35,86 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
2,663%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 44,3%
15-64 år: 52,7%
65 år och över: 2,9%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
80%
ARBETSLÖSHET
85%
ARBETSKRAFT
1,372 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 70%
Industri 8%
Tjänster 22%
NÄRINGSGRENAR
Gummi bearbetning, palmolja bearbetning, timmer, diamanter
URBANISERINGSGRAD
48%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,329
SPRÅK
Engelska, Dan
FOLKGRUPPER
Kpelle, Bassa, Grebo, Gio, Mano, Kru, Lorma, Kissi, Gola
RELIGION
Kristendom, Islam
SEDER OCH BRUK
Hälsningen är ett viktigt socialt smörjmedel i Liberia. Hälsa hellre lite för
ofta än för sällan, även om det så gäller fullständiga främlingar som råkar
befinna sig i samma rum eller råkar möta dig i en dörr.
FN-MEDLEMSKAP
2 November 1945
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, ECOWAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO,
IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OPCW, UN, UNCTAD,
UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
90
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
21,5
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 57,5%
Män 73,3%
Kvinnor 41,6%
SKOLGÅNG
11 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
2,7% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
3,9% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Liberia sträcker sig drygt 55 mil längs den västafrikanska kusten. Kraftiga vågor gör
strandremsan otillgänglig förutom i ett fåtal naturliga hamnar. Kusten utgörs av lågland,
i de inre delarna bergskedjor. Fuktigt tropiskt klimat med en konstant dagstemperatur
på omkring 26 grader vid kusten men med betydligt större variationer i inlandet.
medeltemperatur i Monrovia 24-27°C, årlig nederbörd 5 140 mm. Regnskog och savanner.
VIKTIGA FLODER
Cavally, St Paul
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Atlanten 0 m
Mount Wuteve 1 380 m
NATURFAROR
Dammiga harmattan vindar blåser in från sahara (December till Mars).
MILJÖPROBLEM
Skogsavverkning av tropisk regnskog, jorderosion, biologisk mångfald går
förlorad, föroreningar av kustfarvatten från oljerester och avloppsvatten.
KONSTBEVATTNAD MARK
30 km2
NATURTILLGÅNGAR
Järnmalm, timmer, diamanter, guld, vattenkraft
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
232 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 68%
Otjänligt: 32%
OLJEPRODUKTION
0 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
335 miljoner kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
10 600 km
JÄRNVÄGAR
429 km
FLYGPLATSER
29 st.
HAMNAR & TERMINALER
Buchanan, Monrovia
LANDSKOD
LR - LBR
LANDSNUMMER
+231
FLYGPLANSKOD
EL
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
LB
INTERNETDOMÄN (TLD)
.lr
INTERNETLEVERANTÖRER
8 st.
INTERNETANVÄNDARE
20 000 st.
TV & RADIO
3 privata tv stationer, satellitTV tjänster är tillgängliga, 1 statligt ägd radiostation,
ca. 15 fristående radiostationer i Monrovia, med ytterligare 25 lokala stationer som är
verksamma i andra områden, sändningar av 2 internationella programföretag finns.
VALUTA
1 Liberiansk Dollar = 100 cents
VALUTAKOD
LRD
IMPORT & EXPORT
$763 miljoner
$362,3 miljoner
BNP - real tillväxt
6,9%
BNP / capita
$400
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 76,9%
Industri 5,4%
Tjänster 17,7%
UTLANDSSKULD
$1,66 miljarder
SVENSKT BISTÅND
173 403 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 12 600 från Elfenbenskusten
Internflyktingar: 13 000
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
1,3% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Tyfoidfeber, Malaria, Gula febern,
Snäckfeber, Lassafeber, Rabies
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 17%
Ej tillgång till: 83%
NARKOTIKAHANDEL
Omlastningspunkt för heroin från sydöstra och sydvästra asien och sydamerikanskt
kokain för den europeiska och amerikanska marknaden.
TIDSSKILLNAD
-1 Timme

Tillbaka till första sidan