<EMBED SRC="natsang26.mid">
LIBYEN

Al-Jamahiriya al-Arabiya al-Libiya al-Sha'biya al-Ishtirakiya al Uzma /
De socialistiska libyska och arabiska massornas stat

Flagga - Libyen

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan är röd, svart, vit och grön. Den antogs 2011 som en följd av det libyska inbördeskriget.
Rött, svart, vitt och grönt tillhör de panarabiska färgerna. Halvmånen och stjärnan symboliserar islam.
Vit halvmåne och stjärna på svart botten i mitten av flaggan härstammar från cyrenaicaemiratets flagga.
Den flaggans ovanliga svartvita färgkombination härstammade från tidigare religiösa baner. Idris I som
år 1951 blev Libyens kung var ledare för en religiös orden, sanusiya.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
Den Libyska regionen i Osmanska riket
1864-1911
Fd. Flagga
Libyen cyrenaica emiratet
1949-1951
Fd. Flagga
1951-1969
Fd. Flagga
1969-1972
Fd. Flagga
1972-1977
Fd. Flagga
1977-2011

NATIONALSÅNG
Libya, Libya, Libya
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Fred, Rättvisa, Demokrati

NATIONALSYMBOL
Stjärna och halvmåne / Hök

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Italien)
Det område som idag utgör staten Libyen har tidigare kontrollerats av bland annat romare,
araber och turkar, men historiskt sett aldrig varit ett förenat territorium. Det moderna
Libyen skapades först när Italien 1912 erövrade området som koloni. Brittiskt militärstyre
från 1943. Libyen blev självständigt 1951, men det nya landet var extremt fattigt och kung
Idris I en svag härskare. När stora oljetillgångar upptäcktes på 1960 talet tog utvecklingen
äntligen fart, men då ökade i gengäld den politiska oron. Muammar Kadafi tog makten i Libyen
1969. Ockupation av norra Tchad. Den excentriske ledaren genomförde väldiga förändringar i
landet. Han drev en mycket radikal utrikespolitik, och bekämpade bland annat Israel och USA
genom att stödja militanta grupper runtom i världen. Detta ledde till att Libyen ställdes under
FN sanktioner, flygtrafik och vapenexportförbud vilket skadade landets ekonomi. Kadafi ägnade
1990 talet åt att försöka lappa ihop relationerna med västvärlden. Under början av 2000 talet
lyckades Libyen bryta sin isolering, inte minst sedan det stigande oljepriset ökat landets
ekonomiska betydelse.

Karta över landet

YTA
Land: 1 759 540 km2
Vatten: 0 km2
LATITUD & LONGITUD
25° 00' N, 17° 00' E
TOTAL LANDGRÄNS
4 348 km
TOTAL KUSTLINJE
1 770 km
HUVUDSTAD
Tripoli
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 22 distrikt (shabiyat)
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
24 December 1951
NATIONALDAG
1 September
FOLKMÄNGD
6 597 960 inkluderar 166 510 icke medborgare
BEFOLKNINGSTÄTHET
3,61 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
2,064%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 32,8%
15-64 år: 62,7%
65 år och över: 4,6%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
---
ARBETSLÖSHET
30%
ARBETSKRAFT
1,16 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 17%
Industri 23%
Tjänster 59%
NÄRINGSGRENAR
Olja, petrokemi, aluminium, järn och stål, livsmedel, textilier, hantverk, cement
URBANISERINGSGRAD
78%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,760
SPRÅK
Arabiska, Nafusaberbiska, Zuwaraberbiska, Awjilaberbiska, Tamahaq, Tedaga
FOLKGRUPPER
Araber, Berber, Tuareger, Tebuer
RELIGION
Islam (sunni)
SEDER OCH BRUK
Libyen är ett konservativt men gästfritt land, där den som anpassar sig till de rådande
traditionerna lär bli väl mottagen. Under flera decennier har landets kultur präglats av
Kadafis styre, men i framtiden ska nya symboler och helgdagar ersätta den fallna regimens.
FN-MEDLEMSKAP
14 December 1955
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, CAEU, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA,
IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS,
MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU,
WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
150
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
<5
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 82,5%
Män 92,4%
Kvinnor 72%
SKOLGÅNG
17 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
---
HÄLSOUTGIFTER
6,6% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Libyen är ett av afrikas största länder, med 200 mil kust mot medelhavet, men består till
90 procent av öken, i väst och söder högland. De flesta invånare bor längs kusten i norr,
där det finns odlingsbar mark och bergsområden. Större delen av Libyen har ökenklimat med
mycket lite nederbörd. Medeltemperaturen i öknen är på sommaren över 35 grader. Klimatet i
kustområdet kännetecknas av kraftiga växlingar i såväl temperatur som luftfuktighet. De ca.
400 mm regn som faller årligen i regionen tripolitanien kommer ofta som häftiga skyfall.
Medeltemperatur i Tripoli i Januari 12°C, i Augusti 26°C, Ökenväxtlighet, oaser, vid kusten
medelhavsväxtlighet.
VIKTIGA FLODER
---
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Sabkhat Ghuzayyil -47 m
Bikku Bitti 2 267 m
NATURFAROR
Het, torr och dammig gibli är en sydlig vind som varar 1-4 dagar under våren
och hösten, dammstormar, sandstormar.
MILJÖPROBLEM
Ökenspridning, naturliga färskvatten förråd är begränsade. Great man-made river,
det största vattenutvecklingssystemet i världen, ger vatten från stora
grundvattenmagasin under saharas kuststäder.
KONSTBEVATTNAD MARK
4 700 km2
NATURTILLGÅNGAR
Olja, naturgas, gips
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
0,6 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 54%
Otjänligt: 46%
OLJEPRODUKTION
1,789 miljoner fat/dag
NATURGASPRODUKTION
15,9 miljarder m3
ELPRODUKTION
26,95 miljarder kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Ja
VATTENLEDER
---
VÄGAR
100 024 km
JÄRNVÄGAR
---
FLYGPLATSER
137 st.
HAMNAR & TERMINALER
Az Zawiyah, Marsa el Brega, Ra's Lanuf, Tripoli
LANDSKOD
LY - LBY
LANDSNUMMER
+218
FLYGPLANSKOD
5A
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
LAR
INTERNETDOMÄN (TLD)
.ly
INTERNETLEVERANTÖRER
12 432 st.
INTERNETANVÄNDARE
353 900 st.
TV & RADIO
Staten kontrollerar etermedierna, statligt ägd marksänd TV station och ungefär ett halvt
dussin statligt ägda satellitsändningsstationer, vissa provinser driver lokala TV stationer,
1 icke statlig tv station som lanserades 2007, panarabisk satellitTV kanaler finns tillgängliga,
statligt ägd radio på ett antal frekvenser, av vilka några har regional programplanering, Voice
of Afrika, Libyens externradio service kan också höras, 1 icke statlig radiostation har sändningar.
VALUTA
1 Libysk Dinar = 1000 dirham
VALUTAKOD
LYD
IMPORT & EXPORT
$14,1 miljarder
$12,93 miljarder
BNP - real tillväxt
---
BNP / capita
---
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 3,6%
Industri 56,7%
Tjänster 39,7%
UTLANDSSKULD
$5,285 miljarder
SVENSKT BISTÅND
---
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 8 000 från Palestinska territorier
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
3,9% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Ja
Kemiska vapen:
Ja
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Ja
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
---
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 97%
Ej tillgång till: 3%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
+1 Timme

Tillbaka till första sidan