<EMBED SRC="natsang31.mid">
MAURETANIEN

al-Jumhuria al-Islamia al-mouritania / Islamiska republiken Mauretanien

Flagga - Mauretanien

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan är grön med en femuddig stjärna och en liggande halvmåne i gult. Grönt är
islams färg, och symboliserar den dominerande religionen i landet vars officiella
namn på franska är Republique islamique de Mauritaine (Islamiska republiken Mauretanien).
Grönt och gult återfinns dessutom bland de panafrikanska färgerna och återspeglar
Mauretaniens geografiska läge på den afrikanska kontinenten. Färgerna kan även tolkas
som representanter för hoppet (grönt) och saharaöknens sand (gult). Halvmånen och
stjärnan är islamska symboler som ursprungligen kommer från det ottomanska riket.

NATIONALSÅNG
Mauretaniens nationalsång
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Ära, Broderskap, Rättvisa

NATIONALSYMBOL
Stjärna och halvmåne

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Frankrike)
Fd. Franska västafrika
Mauretaniens södra del var på 400-1000 t del av kungariket Ghana, på kusten av européer
grundade handelsstationer från 1400 t. Mauretaniens äldre historia är präglad av möten
mellan berbiska nomader, bofast svart befolkning samt arabiska och franska kolonisatörer.
Nomadbefolkningen har gradvis trängts undan till förmån för arabisk kultur och för islam.
Blev franskt protektorat 1903, koloni 1920. Fransmännen lade grunden till den statsförvaltning
som det självständiga Mauretanien från 1960 har byggt vidare på. Mauretanien blev självständigt
från kolonialmakten Frankrike den 28 November 1960. Den unga nationens historia domineras av
militärkupper, diktatoriskt styre, gränskonfikter med grannländer och en alltmer våldsam
kamp mot radikala islamistiska terrorgrupper. Enpartisystem infördes 1964. Västra sahara
delades mellan Mauretanien och Marocko 1976. Militärkupp 1978. Mauretanien drog sig ur
Västra sahara 1979. Mauretanien var en enpartistat fram till 1991, då flerpartisystem infördes.
Men trots att fria val hölls 2006 och 2007 har demokratin aldrig fått fäste.

Karta över landet

YTA
Land: 1 030 700 km2
Vatten: 0 km2
LATITUD & LONGITUD
20°00' N , 12°00' W
TOTAL LANDGRÄNS
5 074 km
TOTAL KUSTLINJE
754 km
HUVUDSTAD
Nouakchott
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 13 regioner (wilayas)
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
28 November 1960
NATIONALDAG
28 November
FOLKMÄNGD
3 281 634
BEFOLKNINGSTÄTHET
3,37 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
2,349%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 40,4%
15-64 år: 56,2%
65 år och över: 3,5%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
40%
ARBETSLÖSHET
30%
ARBETSKRAFT
1,318 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 50%
Industri 10%
Tjänster 40%
NÄRINGSGRENAR
Fiskförädling, oljeproduktion, brytning av järnmalm, guld och koppar
URBANISERINGSGRAD
41%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,453
SPRÅK
Franska, Arabiska, Fula, Mande, Wolof, Soninké
FOLKGRUPPER
Morer, Wolof, Tukulor, Fulani, Soninké
RELIGION
Islam
SEDER OCH BRUK
I Mauretanien lever flera folkslag och kulturer vid sidan av varandra. Den nomadiska
livsstilen har i stort sett försvunnit, men den lever kvar i traditionerna hos många
mauretanska familjer. I stort sett alla mauretanier är muslimer och följer islamiska
levnadsregler.
FN-MEDLEMSKAP
27 Oktober 1961
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ABEDA, ACP, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, CAEU, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA,
IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC,
LAS, MIGA, NAM, OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO,
WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
144
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
12,7
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 51,2%
Män 59,5%
Kvinnor 43,4%
SKOLGÅNG
8 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
4,4% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
5,7% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Mauretanien ligger i västafrika och utgör en gränszon mellan det svarta afrika söder
om sahara och det arabiska nordafrika. Landet är till ytan mer än dubbelt så stort
som Sverige, men har bara en tredjedel så många invånare. Lågland, utgörs huvudsakligen
av saharaöknen, i norra och mellersta delar högland över 500 m.ö.h.(kediat idjil 915 m.ö.h.).
På sydvästra gränsen senegalfloden. Torrt ökenklimat, i söder regnperiod i Juni-Oktober.
Medeltemperatur i Nouakchott i December 21°C, i September 29°C, årlig nederbörd 160 mm.
Större delen av Mauretanien har ökenklimat. Nederbörden tilltar ju längre söderut man kommer.
Sand och stenöken, saltbassänger, i söder stäpp.
VIKTIGA FLODER
Senegalfloden
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Sebkhet Te-n-Dghamcha -5 m
Kediat Idjil 915 m
NATURFAROR
Heta, torra och damm/sandiga sirocco vindar blåser under Mars och April, periodisk torka.
MILJÖPROBLEM
Överbetning, skogsavverkning och jorderosion förvärrad av torka
bidrar till ökenspridningen, väldigt få naturliga färskvattensförråd
utom i närheten av senegalfloden som är den enda varaktiga floden.
Gräshoppsangrepp.
KONSTBEVATTNAD MARK
450 km2
NATURTILLGÅNGAR
Järnmalm, gips, koppar, fosfat, diamanter, guld, olja, fisk
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
11,4 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 49%
Otjänligt: 51%
OLJEPRODUKTION
11 640 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
547 miljoner kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
11 066 km
JÄRNVÄGAR
728 km
FLYGPLATSER
28 st.
HAMNAR & TERMINALER
Nouadhibou, Nouakchott
LANDSKOD
MR - MRT
LANDSNUMMER
+222
FLYGPLANSKOD
5T
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
RIM
INTERNETDOMÄN (TLD)
.mr
INTERNETLEVERANTÖRER
23 st.
INTERNETANVÄNDARE
75 000 st.
TV & RADIO
1 statlig TV station och 1 statlig radiostation, den statliga TV stationen har
ytterligare 6 regionala TV stationer som tillhandahåller lokala program.
VALUTA
1 Ouguiya = 5 khoums
VALUTAKOD
MRO
IMPORT & EXPORT
$2,633 miljarder
$2,745 miljarder
BNP - real tillväxt
5,1%
BNP / capita
$2 200
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 19,2%
Industri 36,6%
Tjänster 44,1%
UTLANDSSKULD
$2,791 miljarder
SVENSKT BISTÅND
---
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: ---
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
5,5% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Tyfoidfeber, Malaria,
Rift Valley feber, Meningokocksjukdom, Rabies
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 26%
Ej tillgång till: 74%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
-1 Timme

Tillbaka till första sidan