<EMBED SRC="natsang32.mid">
MAURITIUS

Republic of Mauritius / Republiken Mauritius

Flagga - Mauritius

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan har fyra horisontella fält i färgerna rött, blått, gult och grönt. Det röda fältet
symboliserar oberoende och kampen för frihet, det blå indiska oceanen, det gula den ljusa
framtid som friheten innebär och det gröna växtligheten som gör ön grön året runt. Färgerna
återkommer även i statsvapnet.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
1869-1906
Fd. Flagga
1906-1923
Fd. Flagga
1923-1968

NATIONALSÅNG
Motherland
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Indiska oceanens stjärna och nyckel

NATIONALSYMBOL
---

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Storbritannien)
Mauritius tidiga historia är färgad av de europeiska kolonialmakternas intressen i indiska oceanen.
Öarna blev nederländska 1598, franska 1715, brittiska 1810. Franska och brittiska kolonisatörer
anlade sockerplantager och förde med sig afrikanska slavar respektive indisk arbetskraft. Blandningen
av nationaliteter och kulturer påverkar än idag den lilla önationen. Chagosöarna som hörde till den
brittiska kolonin blev ett brittiskt territorium i indiska oceanen, Mauritius blev självständigt som
konstitutionell monarki och medlem av brittiska samväldet 1968. Redan innan självständigheten 1968
hade Mauritius ett fungerande flerpartisystem som präglades av ett par starka personligheter som skulle
komma att påverka landet ända fram till 2000 talet. Efter självständigheten kom gamla motsättningar
mellan en främst indomauritisk politisk överklass och en bred kreolsk allmänhet upp till ytan.

Karta över landet

YTA
Land: 2 030 km2
Vatten: 10 km2
LATITUD & LONGITUD
20°17' S , 57°33' E
TOTAL LANDGRÄNS
0 km
TOTAL KUSTLINJE
177 km
HUVUDSTAD
Port Louis
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 9 distrikt och 3 besittningar
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
12 Mars 1968
NATIONALDAG
12 Mars
FOLKMÄNGD
1 303 717
BEFOLKNINGSTÄTHET
636,85 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
0,729%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 21,8%
15-64 år: 70,7%
65 år och över: 7,5%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
8%
ARBETSLÖSHET
7,8%
ARBETSKRAFT
607 400
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk och fiske 9%
Konstruktion och industri 30%
Transport och kommunikation 7%
Handel, restauranger och hotell 22%
Finansiella tjänster 6%
Andra tjänster 25%
NÄRINGSGRENAR
Livsmedelsindustri, textilier, kläder, gruvdrift, kemikalier, metallprodukter,
transportutrustning, ickeelektriska maskiner, turism
URBANISERINGSGRAD
42%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,728
SPRÅK
Engelska, Franska, Morisyen (fransk-afrikanska blandspråk), Hindi, Urdu, Bhojpuri
FOLKGRUPPER
Indo-mauritier, Kreoler, Sino-mauritier, Fransk-mauritier
RELIGION
Hinduism, Kristendom, Islam, Romersk-katolsk
SEDER OCH BRUK
Den stora mixen av kulturer och religioner blir tydligt i landets seder och bruk.
Det franska, brittiska och europeiska blandas med det indiska och kinesiska,
kristendom med islam och hinduism.
FN-MEDLEMSKAP
24 April 1968
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AOSIS, AU, C, COMESA, CPLP, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC,
IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, InOC, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC,
MIGA, NAM, OIF, OPCW, PCA, SAARC, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU,
WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
40
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
5,4
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 84,4%
Män 88,4%
Kvinnor 80,5%
SKOLGÅNG
14 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
3,2% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
6,5% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Mauritius, som till ytan är något större än öland, ligger i indiska oceanen cirka
80 mil öster om Madagaskar. Huvudön muritius (1 865 km2) är vulkanisk
och omges av korallrev (högsta topp 828 m.ö.h.), övriga öar rodrigues, agalega
och brandonöarna. Tropiskt havsklimat, medeltemperatur i Port Louis i Juli 21°C,
i Januari 27°C, årlig nederbörd 1 290 mm. Klimatet är subtropiskt med värme och
hög luftfuktighet året om. Tropiska skogar, endemiska djur och växtarter.
VIKTIGA FLODER
---
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Indiska oceanen 0 m
Mont Piton 828 m
NATURFAROR
Cykloner (November till April), nästan helt omgiven av rev som kan utgöra en risk för sjöfarten.
MILJÖPROBLEM
Vattenföroreningar, korallrevsförfall.
KONSTBEVATTNAD MARK
210 km2
NATURTILLGÅNGAR
Åkermark, fisk
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
2,2 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 99%
Otjänligt: 1%
OLJEPRODUKTION
0 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
2,402 miljarder kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
2 066 km
JÄRNVÄGAR
---
FLYGPLATSER
5 st.
HAMNAR & TERMINALER
Port Louis
LANDSKOD
MU - MUS
LANDSNUMMER
+230
FLYGPLANSKOD
3B
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
MS
INTERNETDOMÄN (TLD)
.mu
INTERNETLEVERANTÖRER
36 653 st.
INTERNETANVÄNDARE
290 000 st.
TV & RADIO
Regeringen har kontroll över TV sändningar via Mauritius Broadcasting Corporation (MBC),
som driver 3 analoga och 10 digitala TV stationer, MBC är delägare i ett lokalt företag
som driver 2 betalTV stationer, staten har radiosändningar från flera stationer, flera
privata radiobolag har kommit in på marknaden sedan 2001, sändningar från minst 2
internationella programföretag finns.
VALUTA
1 Mauritisk Rupie = 100 cent
VALUTAKOD
MUR
IMPORT & EXPORT
$5,241 miljarder
$2,707 miljarder
BNP - real tillväxt
4,2%
BNP / capita
$15 000
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 4,4%
Industri 23,8%
Tjänster 71,8%
UTLANDSSKULD
$6,002 miljarder
SVENSKT BISTÅND
---
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: ---
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
0,3% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Nej
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
---
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 91%
Ej tillgång till: 9%
NARKOTIKAHANDEL
Konsumenter och omlastningspunkt för heroin från sydasien, små mängder cannabis
som produceras och konsumeras lokalt.
TIDSSKILLNAD
+3 Timmar

Tillbaka till första sidan