<EMBED SRC="natsang4.mid">
BOTSWANA

Republic of Botswana / Republiken Botswana

Flagga - Botswana

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan är ljusblå med ett horisontellt svart band i mitten, avgränsat av vita skiljeränder.
Den blå färgen representerar regn och det liv som regnet är en förutsättning för. De svarta
och vita ränderna symboliserar förhoppningen om att landets svarta och vita befolkning kan
leva tillsammans i fred. Flaggan skiljer sig från de flesta andra afrikanska flaggor i och
med att den både saknar partipolitisk symbolik och de panafrikanska färgerna.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
Bechuanaland
1885-1966

NATIONALSÅNG
Fatshe leno la rona
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Regn

NATIONALSYMBOL
Sebra

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Storbritannien)
Fd. Bechuanaland
Ursprungsfolk har bott i det område som utgör dagens Botswana i tiotusentals år.
Från 1500 talet trängdes de ut i öknen av tswana som senare bildade åtta hövdingadömen.
Sedan tswana bett om brittiskt skydd mot sydafrikanska boer blev området 1885 det
brittiska protektoratet Bechuanaland, del av Kapstaten 1895. Hövdingarna behöll till
stor del makten. Under 1950 talet växte nationalismen och förberedelser vidtogs för
frigörelse, med stöd av britterna. Självständig republik inom brittiska samväldet 1966.
Det skedde under ordnade former, utan våld eller större politiska konflikter. Seretse Khama,
som varit premiärminister för självstyret, blev landets första president. Hans parti Botswanas
demokratiska parti (BDP) har behållit greppet om makten sedan dess och vunnit alla val. Strax
efter självständigheten hittades diamanter i Botswana, och det tidigare mycket fattiga landet
har upplevt ett stort ekonomiskt uppsving. Ekonomiskt och politiskt starkt beroende av Sydafrika.

Karta över landet

YTA
Land: 566 730 km2
Vatten: 15 000 km2
LATITUD & LONGITUD
22° 00' S, 24° 00' E
TOTAL LANDGRÄNS
4 013 km
TOTAL KUSTLINJE
0 km
HUVUDSTAD
Gaborone
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 9 distrikt och 5 kommunfullmäktige
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
30 September 1966
NATIONALDAG
30 September
FOLKMÄNGD
2 065 398
BEFOLKNINGSTÄTHET
3,45 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
1,656%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 33,9%
15-64 år: 62,2%
65 år och över: 3,9%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
30,3%
ARBETSLÖSHET
7,5%
ARBETSKRAFT
1,225 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
---
NÄRINGSGRENAR
Diamanter, koppar, nickel, salt, soda, pottaska, kol, järnmalm, silver,
djur bearbetning, textilier
URBANISERINGSGRAD
61%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,633
SPRÅK
Engelska, Setswana, !Xóõ, Nama, Lozi, Herero, Kalanga, Nordndebele
FOLKGRUPPER
Tswana, Setswana, Kalanga, Basarwa, Kgalagadi, San, Khalagari, Herero, Européer
RELIGION
Kristendom, Lokala religioner
SEDER OCH BRUK
Botswana betyder ”tswanas plats” på majoritetsspråket setswana. Invånarna kallas batswana
som betyder ”tswana-folket” men också används om den etniska gruppen twsana. Den dubbla
meningen speglar tswanas dominans i landet, och mycket som beskrivs som typiskt för landet
är egentligen tswanas traditioner.
FN-MEDLEMSKAP
17 Oktober 1966
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, C, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC,
IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA,
NAM, OPCW, SACU, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU,
WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
33
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
13,2
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 81,2%
Män 80,4%
Kvinnor 81,8%
SKOLGÅNG
12 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
8,9% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
10,3% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Botswana är till ytan en tredjedel större än Sverige och ligger på högplatån i södra afrika.
Landet har en medelhöjd på cirka 1 000 meter över havet och saknar kust. Det väldiga området
kalahari, som i huvudsak består av halvöken, täcker minst två tredjedelar av Botswana. Högplatå
(900-1 100 m.ö.h.), huvuddelen utgörs av Kalaharis sandöken. I norr okawangos delta och sumpområde
samt de uttorkade saltträsken makgadikgadi. I sydväst stäppöken, i övriga delar savann. Klimat
subtropiskt och torrt. Medeltemperatur i Francistown i Juni 14°C, i November 25°C. Halvtorra,
varma vintrar och heta somrar. Regntiden startar i Oktober och är över i April. Det regnar mer
i norr än i söder.
VIKTIGA FLODER
Chobe, Okavango, Limpopo
STÖRSTA SJÖ
Lake Xau
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Där Limpopo och Shashe floderna möts 513 m
Tsodilo Hills 1 489 m
NATURFAROR
Perodisk torka, säsongsbetonade Augustivindar blåser från väst bärande på sand
och damm över landet som kan fördunkla sikten.
MILJÖPROBLEM
Överbetning, ökenspridning, begränsade färskvattenresurser.
KONSTBEVATTNAD MARK
20 km2
NATURTILLGÅNGAR
Diamanter, koppar, nickel, salt, soda, kaliumklorid, kol, järnmalm, silver
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
14,7 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 95%
Otjänligt: 5%
OLJEPRODUKTION
0 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
593 miljoner kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
25 798 km
JÄRNVÄGAR
888 km
FLYGPLATSER
78 st.
HAMNAR & TERMINALER
---
LANDSKOD
BW - BWA
LANDSNUMMER
+267
FLYGPLANSKOD
A2
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
RB
INTERNETDOMÄN (TLD)
.bw
INTERNETLEVERANTÖRER
2 739 st.
INTERNETANVÄNDARE
120 000 st.
TV & RADIO
2 TV stationer, 1 statligt ägd och 1 privatägt, privatägda satellittv abonnemang är tillgängliga,
2 statliga nationella radiostationer, 3 privatägda radiostationer sänder lokalt.
VALUTA
1 Pula = 100 thebe
VALUTAKOD
BWP
IMPORT & EXPORT
$5,426 miljarder
$5,509 miljarder
BNP - real tillväxt
6,2%
BNP / capita
$16 300
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 2,1%
Industri 45%
Tjänster 52,9%
UTLANDSSKULD
$2,684 miljarder
SVENSKT BISTÅND
33 182 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: ---
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
3,3% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Hepatit A, Tyfoid feber, Malaria
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 60%
Ej tillgång till: 40%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
+1 Timme

Tillbaka till första sidan