<EMBED SRC="natsang41.mid">
SIERRA LEONE

Republic of Sierra Leone / Republiken Sierra Leone

Flagga - Sierra Leone

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan är en trikolor i färgerna grönt, vitt och blått. Grönt symboliserar jordbruket,
bergen och landets naturresurser, vitt och blått står för havet. Vitt symboliserar även
landets valspråk, enighet och rättvisa. Blått representerar även hamnen i Freetown.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
Koloniflagga
1889-1914
Fd. Flagga
1916-1961

NATIONALSÅNG
High We Exalt Thee, Realm of the Free
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Enighet, Frihet, Rättvisa

NATIONALSYMBOL
Lejon

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Storbritannien)
Sierra Leone grundades, liksom grannlandet Liberia, av frigivna slavar vid slutet av 1700-talet.
Då hade redan afrikanska folk invandrat till området i flera hundra år. Kusten blev brittisk
koloni 1808, inre delarna 1896. Efter att ha stått under starkt brittiskt inflytande sedan 1700
talet blev Sierra Leone självständigt 1961. Efter självständigheten 1961 genomled Sierra Leone ett
till en början långsamt, sedan snabbt accelererande förfall. Auktoritärt styre, vanskött ekonomi
och allt värre korruption orsakade ett missnöje som utlöste ett av afrikas mest brutala inbördeskrig.
Det dröjde nästan tio år innan kriget kunde stoppas genom en stor FN insats. Enpartisystem 1978-91.
Militärkupp 1992, parlamentet upplöstes och all politisk verksamhet förbjöds. Nya militärkupper 1996-97.

Karta över landet

YTA
Land: 71 620 km2
Vatten: 120 km2
LATITUD & LONGITUD
8°30' N , 11°30' W
TOTAL LANDGRÄNS
958 km
TOTAL KUSTLINJE
402 km
HUVUDSTAD
Freetown
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 3 provinser och 1 distrikt
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
27 April 1961
NATIONALDAG
27 April
FOLKMÄNGD
5 363 669
BEFOLKNINGSTÄTHET
81,79 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
---
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 41,8%
15-64 år: 54,5%
65 år och över: 3,7%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
70,2%
ARBETSLÖSHET
---
ARBETSKRAFT
2,207 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
---
NÄRINGSGRENAR
Diamant gruvdrift, småskalig tillverkning (drycker, textilier, cigaretter, skor),
oljeraffinering, små kommersiella fartygsreparationer
URBANISERINGSGRAD
38%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,336
SPRÅK
Engelska, Fula, Mande, Mandinka, Krio, Temne
FOLKGRUPPER
Temne, Mende, Sherbo, Limba, Krio, Kono, Loko, Mandingo
RELIGION
Islam, Kristendom, Lokala religioner
SEDER OCH BRUK
Trots att deras samhälle slogs i spillror under det fasansfulla inbördeskriget är sierraleonierna
kända för sin vänlighet och gästfrihet. Men talar helst inte om kriget, för det kan riva upp sår.
Man kan i allmänhet bete sig ganska otvunget i sällskap med sierraleonier. Handhälsning är en viktig
del av umgänget och inleder alla möten, även med personer man träffar varje dag. Det är inte ovanligt
att man fortsätter hålla varandras hand långt efter det formella hälsandet. Kommunikation sker inte
bara med ord, gester och åtbörder utan också genom beröring, man tar tag i den andres arm eller axel
för att understryka något man vill säga. I väldigt formella sammanhang lämpar sig den sortens
kroppskontakt inte alls, och äldre bör också behandlas med en respekt som inte ger utrymme åt fysisk beröring.
FN-MEDLEMSKAP
27 September 1961
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, C, ECOWAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS,
ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIC, OPCW, UN, UNAMID,
UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNISFA, UNMISS, UNMIT, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
139
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
25,2
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 35,1%
Män 46,9%
Kvinnor 24,4%
SKOLGÅNG
12 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
4,3% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
13,1% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Sierra Leone ligger på afrikas västkust och gränsar i öster till Liberia och i norr till Guinea.
Landet är till ytan något mindre än svealand. Regnskog och savann, på kusten mangroveskog. Flack
kust, östra delen bergig (bintimani 1 945 m.ö.h.). Medeltemperatur i Freetown 26-28°C, årlig
nederbörd 3 440 mm. Sierra Leone har ett tropiskt regnskogs och savannklimat. Sommar regnperioden
(Maj-December), vinter torrperioden (December-April). Torrtiden präglas i sin början av den
dammiga harmattanvinden som blåser in från sahara.
VIKTIGA FLODER
Sewa, Mongo, Moa
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Atlanten 0 m
Bintimani 1 945 m
NATURFAROR
Torra sandfyllda harmattan vindar blåser från sahara (December till Februari), sandstormar, dammstormar.
MILJÖPROBLEM
Snabbt ökande befolkningsmängd ökar trycket på miljön, skövling av skog,
utökning av boskapsbete och svedjebruk har resulterat i skogsavverkning
och utmattning av jorden, inbördeskrig förbrukar naturresurserna, rovfiske.
KONSTBEVATTNAD MARK
300 km2
NATURTILLGÅNGAR
Diamanter, titan malm, bauxit, järnmalm, guld, kromit
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
160 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 49%
Otjänligt: 51%
OLJEPRODUKTION
25,39 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
58 miljoner kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
800 km
VÄGAR
11 300 km
JÄRNVÄGAR
---
FLYGPLATSER
9 st.
HAMNAR & TERMINALER
Freetown, Pepel, Sherbroöarna
LANDSKOD
SL - SLE
LANDSNUMMER
+232
FLYGPLANSKOD
9L
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
WAL
INTERNETDOMÄN (TLD)
.sl
INTERNETLEVERANTÖRER
281 st.
INTERNETANVÄNDARE
14 900 st.
TV & RADIO
1 statligt ägd TV station, 1 privat tv station togs i drift under 2005, en payperview tvtjänst
startade sin verksamhet i slutet av 2007, 1 statligt ägd nationell radio station, ungefär två
dussin privata radiostationer belägna främst i större städer, sändningar av flera internationella
programföretag finns.
VALUTA
1 Leone = 100 cents
VALUTAKOD
SLL
IMPORT & EXPORT
$965,5 miljoner
$469,7 miljoner
BNP - real tillväxt
5,1%
BNP / capita
$800
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 51%
Industri 21,7%
Tjänster 27,3%
UTLANDSSKULD
$1,61 miljarder
SVENSKT BISTÅND
3 601 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 27 311 från Liberia
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
2,3% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Tyfoidfeber, Malaria,
Gula febern, Snäckfeber, Lassafeber
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 13%
Ej tillgång till: 87%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
-1 Timme

Tillbaka till första sidan