<EMBED SRC="natsang42.mid">
SOMALIA

Somalia

Flagga - Somalia

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan är ljusblå med en vit femuddig stjärna i mitten. Flaggans ljusblå nyans har hämtats
från FN flaggan och påminner om den somaliska statens bakgrund som FN mandatområde efter andra
världskriget. Den femuddiga stjärnan representerar de fem somaliska folkgrupperna i de gamla
brittiska och italienska kolonierna samt i Etiopien, Kenya och Djibouti.

NATIONALSÅNG
Soomaaliyeey toosoo
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Fädernesland eller död

NATIONALSYMBOL
Leopard

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Italien / Storbritannien)
Fd. Italienska östafrika, Brittiska somaliland, Italienska somaliland,
Republiken Somalia, Demokratiska republiken Somalia
Föga är känt om Somalias tidiga historia, men från 600 talet började perser och araber att
anlägga handelsstationer längs kusten. Islam kom tidigt till området. Olika lokala sultaner
och shejker växlade vid makten fram till slutet av 1800 talet då britter, italienare och
fransmän koloniserade somaliska områden. Någon enhetlig somalisk statsbildning fanns inte före
1960, när Italienska och Brittiska somaliland blev självständiga och gick samman i Republiken
Somalia. Det självständiga Somalia led redan från början av starka inre spänningar mellan norr
och söder. Under 1960 talet hölls flera val, men 1969 tog militären makten i en kupp. Mohamed
Siad Barres regim knöt nära band till Sovjetunionen. 1976 gick somaliska trupper in i Etiopien
för att försöka erövra ogaden, som ett steg på vägen mot ett enat Storsomalia. Men Somalia led
ett svidande nederlag och förlorade sitt sovjetiska stöd. Issa klanens nationella rörelse (SNM)
angrep regeringstrupperna 1988, oppositionen mot Siad Barre växte och 1991 tvingades presidenten
bort från makten och gick i landsflykt. SNM förklarade landets norra del till det självständiga
Somaliland. I Mogadishus område utbröt inbördeskrig som ledde till att hela statsapparaten föll
samman, hungerkatastrof och en flyktingvåg till europa. Huvudsakligen av amerikanska soldater
bestående FN trupper landsteg i December 1992, p.g.a. konflikten mellan FN trupper och klanledaren
Mohammed Aideed drogs de amerikanska trupperna bort 1993. Alla FN trupperna lämnade Somalia Mars
1995. Nu följde många år av politiskt kaos där klanbaserade milisgrupper bekämpade varandra.
Civilbefolkningen drabbades hårt. Fredssamtal ledde 2004 till att en övergångsregering bildades,
men våldet fortsatte. UIC, en ny islamistisk grupp tog makten i Mogadishu 2006 och ett halvår av
relativt lugn följde. Men i omvärlden växte oron för att militanta grupper, med band till
internationella terroristnätverk, hade stärkt sin ställning och vid årsskiftet 2006/2007 kunde
övergångsregeringen störta islamiststyret med stöd av etiopisk militär.

Karta över landet

YTA
Land: 627 337 km2
Vatten: 10 320 km2
LATITUD & LONGITUD
10°00' N , 49°00' E
TOTAL LANDGRÄNS
2 340 km
TOTAL KUSTLINJE
3 025 km
HUVUDSTAD
Mogadishu
STATSSKICK
Republik, i verkligheten klanvälde indelat i 18 regioner (gobollada)
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
1 Juli 1960
NATIONALDAG
1 Juli
FOLKMÄNGD
9 925 640
BEFOLKNINGSTÄTHET
14,63 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
1,603%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 44,7%
15-64 år: 52,9%
65 år och över: 2,4%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
---
ARBETSLÖSHET
---
ARBETSKRAFT
3,447 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 71%
Industri och tjänster 29%
NÄRINGSGRENAR
Några lätta industrier, bland annat socker raffinering, textilier, trådlös kommunikation
URBANISERINGSGRAD
37%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
---
SPRÅK
Arabiska, Somaliska, May, Maxatire, Afar, Oromo, Engelska, Italienska, Swahili
FOLKGRUPPER
Somalier
RELIGION
Islam (sunni)
SEDER OCH BRUK
---
FN-MEDLEMSKAP
20 September 1960
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, CAEU, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC,
IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ITSO, ITU, LAS, NAM, OIC, UN, UNCTAD,
UNESCO, UNHCR, UNIDO, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO
KORRUPTIONSRANKING
178
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
---
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 37,8%
Män 49,7%
Kvinnor 25,8%
SKOLGÅNG
3 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
---
HÄLSOUTGIFTER
---
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Somalia ligger längst ut på det kilformiga utskott på östra afrika som kallas afrikas horn.
Landet, som till ytan är nästan en och en halv gång så stort som Sverige, har långa kuster
mot indiska oceanen i öster och mot adenviken i norr. Somaliland i nordväst har utropat sig
som en självständig stat men har inte erkänts officiellt av några andra länder. Norra delen
bergig (shimbiris 2 416 m.ö.h.), södra delen slättland som genomskärs av floder (shabelle, juba)
och wadis. Taggbuskar, öken och halvöken, i söder torr savann. Norra kusten är en av världens
hetaste regioner, medeltemperatur i Berbera i Januari 24°C, i Juli 36°C. Ekvatorn skär genom
den sydligaste delen av Somalia. Somalia har ett tropiskt ökenklimat, som är mest utpräglat i
norr, med varma dagar och kalla nätter. Längs havet och på högplatåerna är temperaturen lägre.
Landet har två sparsamma regntider och två torrtider.
VIKTIGA FLODER
Shabelle, Juba
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Indiska oceanen 0 m
Shimbiris 2 416 m
NATURFAROR
Återkommande torka, ofta förekommande stormar på Östra slätten under sommaren,
översvämningar under regnperioden.
MILJÖPROBLEM
Hungersnöd, användandet av förorenat vatten bidrar till hälsoproblem, skogsavverkning,
överbetning, jorderosion, ökenspridning.
KONSTBEVATTNAD MARK
2 000 km2
NATURTILLGÅNGAR
Uran och till stor del oexploaterade reserver av järnmalm, tenn, gips, bauxit, koppar, salt,
naturgas, sannolikt oljereserver
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
15,7 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 30%
Otjänligt: 70%
OLJEPRODUKTION
110,1 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
315 miljoner kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
22 100 km
JÄRNVÄGAR
---
FLYGPLATSER
59 st.
HAMNAR & TERMINALER
Berbera, Kismaayo
LANDSKOD
SO - SOM
LANDSNUMMER
+252
FLYGPLANSKOD
6O
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
---
INTERNETDOMÄN (TLD)
.so
INTERNETLEVERANTÖRER
3 st.
INTERNETANVÄNDARE
106 000 st.
TV & RADIO
2 privata TV stationer sänder Al-Jazeera och CNN, Somaliland har 1 statligt styrd TV station
och Puntland har 1 privat tv station, Radio Mogadishu drivs av övergångsregeringen, 1 SW och
ungefär 10 privata FM radiostationer sänder i Mogadishu, flera radiostationer verkar i centrala
och södra regioner, Somaliland har 1 statligt driven radiostation, Puntland har ungefär ett
halvt dussin privata radiostationer, sändningar av minst 2 internationella programföretag finns.
VALUTA
1 Somalisk Shilling = 100 senti
VALUTAKOD
SOS
IMPORT & EXPORT
$798 miljoner
$300 miljoner
BNP - real tillväxt
2,6%
BNP / capita
$600
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 60,2%
Industri 7,4%
Tjänster 32,5%
UTLANDSSKULD
$3 miljarder
SVENSKT BISTÅND
186 393 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: ---
Internflyktingar: 1,1 miljoner
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
0,9% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Hepatit E, Tyfoidfeber, Malaria,
Denguefeber, Snäckfeber, Rabies, Rift Valley feber
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 23%
Ej tillgång till: 77%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
+2 Timmar

Tillbaka till första sidan