<EMBED SRC="natsang45.mp3">
SYDAFRIKA

Republic of South Africa / Republiken Sydafrika

Flagga - Sydafrika

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan antogs den 27 april 1994 och har formgivits av den sydafrikanske statsheraldikern
Frederick G. Brownell. Tidigare hade man bett allmänheten att komma med förslag på en ny
flagga, men man ansåg att inget av de inlämnade förslagen var tillräckligt bra. Flaggan har
två lika breda röda och blå band delade av ett grönt liggande gaffelkors (det som ser ut som
ett horisontellt Y) vars armar slutar på kortsidan. Mellan armarna finns ett svart triangel
som skiljs från armarna av smala gula band. De röda och blå banden separeras från det gröna
bandet av smala vita band. Det röda, blå och vita skall symbolisera landets europeiska arv,
då dessa färger förekom i de båda boerrepublikernas flagga (se Nederländernas flagga) och
dessutom återfinns i den brittiska flaggan. Grönt, gult och svart har hämtats från
befrielserörelsen ANC:s flagga, som antogs 1917. Gaffelkorset står för att Sydafrikas europeiska
och afrikanska rötter förenas inför framtiden.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
1910-1912
Fd. Flagga
1912-1928
Fd. Flagga
1928-1994

NATIONALSÅNG
Sydafrikas natonalsång
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Enighet ger styrka

NATIONALSYMBOL
Springbock

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Storbritannien)
Fd. Bophuthatswana, Brittiska bechuanaland, Kapkolonin,
Ciskei, Transkei, Transvaal, Sydafrikanska unionen, RSA
Urbefolkningarna khoikhoi och san har bott i Sydafrika i tusentals år, men utgör i dag en
folkspillra i kalahariöknen. De trängdes efter hand undan av negroida folk, som blev förfäder
till dagens svarta sydafrikaner. Under 1600 talet började så kallade boer eller afrikander
från Nederländerna slå sig ned i landet. Britterna avskaffade slaveriet 1834. Boerstaterna
natal, oranje och transvaal uppstod. De fick senare konkurrens av britter och 1899-1902 utbröt
ett krig mellan boer och britter. Självständighet 1910, Sydvästafrika (nuvarande Namibia)
tillföll Sydafrika 1919. I valen 1948 segrade Nationalistpartiet med krav på konsekvent
tillämpad rasåtskillnad (apartheid) i Sydafrika. Efter segern i 1948 års val började afrikandernas
parti Nationalistpartiet genomföra apartheid. Sydafrika blev republik 1961 och utträdde ur
brittiska samväldet, ANC inledde väpnat motstånd. Sydafrika uteslöts ur FN 1974 p.g.a. apartheidpolitiken,
FN:s säkerthetsråd antog 1978 en resolution om Namibias självständighet. Under 1980 talet tilltog
omvärldens fördömande av Sydafrika. Handelsblockad mot Sydafrika inleddes 1986, ett avtal om att
avsluta angolakriget och om Namibias självständighet slöts 1988. ANC upphörde med väpnad strid
och legaliserades 1990. Namibia ställdes under FN:s förvaltning och blev självständigt 1990.
1991 hävdes delar av apartheidlagarna, handelsblockaden och idrottsorganisationernas bojkott.
Apartheid fördömdes i en folkomröstning 1992, förhandlingarna om statsförfattningen försvårades
p.g.a. den svarta befolkningens inbördes stridigheter. En ny konstitution, som baserar sig på
jämnlikhet mellan raserna, antogs 1994, bantustanerna upplöstes, ett nytt parlament med två kamrar.
1994 kunde Sydafrika genomföra sitt första allmänna, demokratiska val. ANC vann en klar seger med
nära två tredjedelar av rösterna. President 1989-94 Frederik de Klerk, från 1994-99 Nelson Mandela.
På senare år har partiet skakats av interna strider där ledningen har anklagats för korruption
och maktmissbruk.

Karta över landet

YTA
Land: 1 214 470 km2
Vatten: 4 620 km2
LATITUD & LONGITUD
29°00' S , 24°00' E
TOTAL LANDGRÄNS
4 862 km
TOTAL KUSTLINJE
2 798 km
HUVUDSTAD
Pretoria (regeringen) Kapstaden (parlamentet) Bloemfontein (högsta domstolen)
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 9 provinser
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
31 Maj 1910
NATIONALDAG
27 April
FOLKMÄNGD
49 004 031
BEFOLKNINGSTÄTHET
41,06 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
-0,38%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 28,5%
15-64 år: 65,8%
65 år och över: 5,7%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
50%
ARBETSLÖSHET
23,9%
ARBETSKRAFT
17,67 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 9%
Industri 26%
Tjänster 65%
NÄRINGSGRENAR
Gruvdrift (världens största producent av platina, guld, krom), bil montering, metallbearbetning,
maskiner, textilier, järn och stål, kemikalier, gödningsmedel, livsmedel, kommersiella reparationsvarv
URBANISERINGSGRAD
62%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,619
SPRÅK
Engelska, Afrikaans, Camtho, Sydndebele, Phuthi, N'u, Nama, Nordsotho, Sepedi,
Sesotho, Tsonga, Setswana, Siswati, Tsotsitaal, Venda, Zulu, Xhosa, 'Xam, Ndebele,
Sotho, Tswana, Sydsotho
FOLKGRUPPER
Zulu, Xhosa, Swazi, Ndeele, Tswana, Pedi, Venda, Tsonga, Asiater, Européer
RELIGION
Kristendom, Traditionella inhemska religioner, Islam, Hinduism, Judendom,
Katolicism, Protestantism, Buddhism
SEDER OCH BRUK
---
FN-MEDLEMSKAP
7 November 1945
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, BIS, C, CD, FAO, FATF, G-20, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM,
IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO,
ITU, ITUC, MIGA, MONUSCO, NAM, NSG, OPCW, Paris Club, PCA, SACU, SADC, UN, UNAMID,
UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNSC, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
KORRUPTIONSRANKING
55
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
6,4
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 86,4%
Män 87%
Kvinnor 85,7%
SKOLGÅNG
13 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
5,4% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
8,5% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Sydafrika är beläget på afrikas sydspets och är nästan tre gånger så stort som Sverige.
I norr gränsar landet mot Namibia, Botswana och Zimbabwe och i nordöst mot Moçambique
och Swaziland. I sydväst, söder och sydöst löper en cirka 300 mil lång kust mot atlanten
respektive indiska oceanen. Vid Godahoppsudden i söder möts två oceanströmmar med skilda
temperaturer, som präglar klimat och växtlighet på Sydafrikas kuster. Den varma strömmen
kommer norrifrån längs öst och sydkusten och den kalla kommer nerifrån antarktis och följer
västkusten ända upp mot Angola. Smal kustslätt, inre delen utgörs av en högplatå som sluttar
mot väst och i norr ansluter till kalaharibäckenet. I södra delen karrooplatån. I öster
drakensberg (injasuti 3 446 m.ö.h.), vid dess fot kuperade gräsmarker (veld). Största flod
oranje. Savann, grässtäpp och stäppöken, i fuktiga områden subtropiska skogar. Subtropiskt
klimat, i sydöst fuktigt, i inre delar torrt, i sydväst medelhavsklimat. Medeltemperatur i
Kapstaden i Januari 21°C, i Juli 12°C, årlig nederbörd 510 mm. Somrarna, som är varma och
infaller mellan November och April, får den mesta nederbörden. Undantag är kustområdet i
väst och sydväst, där det regnar mest under vintern. Åsk och hagelstormar är vanliga i inlandet.
VIKTIGA FLODER
Oranjefloden
STÖRSTA SJÖ
Lake Fundudzi
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Atlanten 0 m
Njesuthi 3 408 m
NATURFAROR
Utdragen torka.
MILJÖPROBLEM
Brist på viktiga floder och sjöar kräver omfattande vattenförråd och kontrollåtgärder,
ökad vattenanvändning tömmer förråden, förorening av floder från jordbruksurlakning
och stadsutsläpp, luftföroreningar resulterar i syraregn, jorderosion, ökenspridning.
KONSTBEVATTNAD MARK
14 980 km2
NATURTILLGÅNGAR
Guld, krom, antimon, kol, järnmalm, mangan, nickel, fosfater, tenn, sällsynta jordartsmetaller,
uran, diamanter, platina, koppar, vanadin, salt, naturgas
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
50 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 91%
Otjänligt: 9%
OLJEPRODUKTION
192 100 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
1,9 miljarder m3
ELPRODUKTION
238,3 miljarder kwh
KÄRNKRAFTVERK
Ja
KÄRNREAKTORER
Ja
VATTENLEDER
---
VÄGAR
362 099 km
JÄRNVÄGAR
20 192 km
FLYGPLATSER
578 st.
HAMNAR & TERMINALER
Cape Town, Durban, Port Elizabeth, Richards Bay, Saldanha Bay
LANDSKOD
ZA - ZAF
LANDSNUMMER
+27
FLYGPLANSKOD
ZT - ZU
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
ZA - ZS
INTERNETDOMÄN (TLD)
.za
INTERNETLEVERANTÖRER
3,751 miljoner st.
INTERNETANVÄNDARE
4,42 miljoner st.
TV & RADIO
South African Broadcasting Corporation (SABC) driver 4 TV kanaler, 3 är satellittv och 1 är betalTV,
E.TV, en privat station, är tillgänglig för mer än hälften av befolkningen, flera TV abonnemang ger
en blandning av lokala och internationella kanaler, väl utvecklad blandning av offentliga och privata
radiostationer på nationell, regional och lokal nivå, SABC radionätet, statligt ägt och kontrollerat,
men formellt oberoende, driver 18 stationer, en för varje officiellt språk, 4 närradiostationer och 3
kommersiella stationer, mer än 100 samhällsbaserade stationer utökar täckningen till landsbygden.
VALUTA
1 Rand = 100 cents
VALUTAKOD
ZAR
IMPORT & EXPORT
$92,86 miljarder
$94,21 miljarder
BNP - real tillväxt
3,4%
BNP / capita
$11 000
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 2,5%
Industri 31,6%
Tjänster 65,9%
UTLANDSSKULD
$47,66 miljarder
SVENSKT BISTÅND
102 941 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 10 772 från Demokratiska Republiken Kongo, 7 818 från Somalia
5 759 från Angola
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
1,7% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Kanske
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Nej
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Hepatit A, Tyfoidfeber, Snäckfeber
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 77%
Ej tillgång till: 23%
NARKOTIKAHANDEL
Omlastningcentrum för heroin, hasch och kokain, samt en stor producent av marijuana för eget bruk,
kokain och heroin konsumtion ökar, världens största marknad för metakvalon, vanligen importerat
illegalt från Indien genom olika östafrikanska länder, men producerar mer och mer sina egna
syntetiska droger för inhemsk konsumtion.
TIDSSKILLNAD
+1 Timme

Tillbaka till första sidan