<EMBED SRC="natsang49.mp3">
TUNISIEN

Al Jumhuriya al-Tunisiya / Republiken Tunisien

Flagga - Tunisien

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan är röd med en vit cirkel i mitten. I cirkeln finns en röd halvmåne och femuddig stjärna.
Stjärnan och halvmånen är två symboler med rötter i det osmanska imperiet som har kommit att
förknippas med islam. I den tunisiska flaggan står halvmånen för den enade muslimska världen,
och den femuddiga stjärnans symboliserar islams fem pelare. Den röda färgen står för martyrernas
blod och påminner också om den osmanska erövringen 1574. Den vita färgen symboliserar fred.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
Tunisiens flagga under den
Osmanska perioden
1574-1831
Fd. Flagga
Franska Tunisien

NATIONALSÅNG
Humat Al Hima
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Ordning, frihet och rättvisa

NATIONALSYMBOL
Inringad röda stjärna och halvmåne

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Frankrike)
Flera stora makter har härskat i det område som idag är Tunisien. Efter stadsstaten
Karthagos fall på 100 talet f Kr inlemmades området i romarriket. Några hundra år senare
härskade östrom i drygt hundra år fram till att araberna anlände på 600 talet. Från
1200 talet styrdes Tunisien som en egen stat under den berbiska hafsiddynastin, men vid
mitten av 1500 talet invaderades det åter av yttre makter, först kortvarigt av det osmanska
riket och sedan av Frankrike. Självständighetssträvanden inom Tunisien under 1900 talets
första årtionden utmynnade i att fransmännen gav området självstyre efter andra världskriget.
Vid mitten av 1950 talet utropades självständighet. Under president Habib Bourguiba förstatligades
industrin och jordbruket kollektiviserades medan förbindelserna ökade med östblocket. På
1980 talet utlöstes starka folkliga protester efter flera år av ekonomisk kris och Bourguiba
avsattes i en kupp. Israel angrep PLO:s högkvarter i Tunis 1985. Zine al-abidin Ben Ali tog
över som ny ledare och byggde upp ett auktoritärt styre som kom att bestå under många år.

Karta över landet

YTA
Land: 155 360 km2
Vatten: 8 250 km2
LATITUD & LONGITUD
34°00' N , 9°00' E
TOTAL LANDGRÄNS
1 424 km
TOTAL KUSTLINJE
1 148 km
HUVUDSTAD
Tunis
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 24 administrativa områden
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
20 Mars 1956
NATIONALDAG
20 Mars
FOLKMÄNGD
10 629 186
BEFOLKNINGSTÄTHET
64,06 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
0,978%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 23,2%
15-64 år: 69,3%
65 år och över: 7,5%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
3,8%
ARBETSLÖSHET
16%
ARBETSKRAFT
3,904 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 18,3%
Industri 31,9%
Tjänster 49,8%
NÄRINGSGRENAR
Petroleum, gruvdrift (särskilt fosfat och järnmalm), turism, textil, skor, jordbruksnäringen, drycker
URBANISERINGSGRAD
67%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,698
SPRÅK
Franska, Arabiska, Berber
FOLKGRUPPER
Araber, Berber
RELIGION
Islam, Kristendom, Judendom
SEDER OCH BRUK
Tunisien är känt som ett av de mest liberala, muslimska länderna. Det finns flera skäl till detta.
Ett är den västerländska klädseln som numera är vanlig, särskilt i städerna. Ett annat att kvinnor
är mer jämställda med männen än i stora delar av övriga arabvärlden.
FN-MEDLEMSKAP
12 November 1956
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BSEC, FAO, G-11, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA,
IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU,
ITUC, LAS, MIGA, MONUSCO, NAM, OAPEC, OAS, OIC, OIF, OPCW, OSCE, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR,
UNIDO, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
61
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
<5
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 74,3%
Män 83,4%
Kvinnor 65,3%
SKOLGÅNG
15 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
7,1% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
6,2% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Tunisien ligger i nordafrika mellan Algeriet i väster och Libyen i sydöst. I norr och i
öster har landet en mer än 130 mil lång kust mot medelhavet. Avståndet till Sicilien är
mindre än 15 mil. I norr atlasbergen (chambi 1 544 m.ö.h.), i söder sahara, i väst en
sänka med saltsjöar (23 m under havet). Största ö djerba. Stäpp och ökenväxtlighet, i
norr medelhavsväxtlighet. I söder ökenklimat. I norr råder medelhavsklimat med varma,
torra somrar och relativt regnrika vintrar. I bergen i nordväst faller mest regn i hela
nordafrika. Söderöver blir klimatet torrare och längst i söder råder ökenklimat med knappt
någon nederbörd alls. Medeltemperatur i Tunis i Januari 10°C, i Augusti 27°C, årlig nederbörd 420 mm.
VIKTIGA FLODER
Medjerda (al-Majrada)
STÖRSTA SJÖ
Saltsjön Chott el-Djerid (Shatt al-Jarid)
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Shatt al Gharsah -17 m
Jebel ech Chambi 1 544 m
NATURFAROR
---
MILJÖPROBLEM
Avyttring av giftigt och farligt avfall är ineffektivt och utgör hälsorisker,
vattenföroreningar från avloppsvatten, begränsad tillgång av naturligt färskvatten,
skogsavverkning, överbetning, jorderosion, ökenspridning.
KONSTBEVATTNAD MARK
4 450 km2
NATURTILLGÅNGAR
Olja, fosfater, järnmalm, bly, zink, salt
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
4,6 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 94%
Otjänligt: 6%
OLJEPRODUKTION
83 720 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
3,6 miljarder m3
ELPRODUKTION
14,4 miljarderkwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
19 232 km
JÄRNVÄGAR
2 165 km
FLYGPLATSER
32 st.
HAMNAR & TERMINALER
Bizerte, Gabes, Rades, Sfax, Skhira
LANDSKOD
TN - TUN
LANDSNUMMER
+216
FLYGPLANSKOD
TS
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
TN
INTERNETDOMÄN (TLD)
.tn
INTERNETLEVERANTÖRER
490 st.
INTERNETANVÄNDARE
3,5 miljoner st.
TV & RADIO
Etermedia är främst statskontrollerad, den statliga tunisiska Radio och TV Establishment (ERTT)
driver 2 nationella TV nät, flera nationella radionät samt ett antal regionala radiostationer,
1 TV och 3 radiostationer är privatägda och rapportera inhemska nyheter direkt från det officiella
tunisiska nyhetsbyrån, staten behåller kontrollen av radio anläggningar och sändare med L'Office
National de la Telediffusion, tunisier har också tillgång till egyptisk, panarabisk och europeisk
satellit TV.
VALUTA
1 Tunisisk Dinar = 1000 millimes
VALUTAKOD
TND
IMPORT & EXPORT
$23,4 miljarder
$17,86 miljarder
BNP - real tillväxt
0%
BNP / capita
$9 500
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 10,6%
Industri 34,6%
Tjänster 54,8%
UTLANDSSKULD
$25,27 miljarder
SVENSKT BISTÅND
---
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: ---
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
1,4% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
---
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 85%
Ej tillgång till: 15%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
Samma tid

Tillbaka till första sidan