<EMBED SRC="natsang50.mid">
UGANDA

Republic of Uganda / Republiken Uganda

Flagga - Uganda

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan består av sex band i färgerna svart, gult och rött. I mitten finns nationalsymbolen
östafrikansk krontrana (Balearica regulorum gibbericeps) mot en vit cirkel. Färgerna användes
av partiet UPC (Uganda People's Congress), som var ledande vid självständigheten 1962. Krontranan
har varit en symbol för Uganda sedan kolonialtiden, och ingår även i statsvapnet. Färgerna i
flaggan ska symbolisera folket (svart), solen (gult) och broderskap (rött).

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
Kungariket Bugandas flagga före den
brittiska koloniseringen.
Fd. Flagga
Brittiska Uganda
1894-1962
Fd. Flagga
1962

NATIONALSÅNG
Oh Uganda, Land of Beauty
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
För Gud och mitt land

NATIONALSYMBOL
Östafrikansk krontrana

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Storbritannien)
Brittiska östafrika
Befolkningen i norra och södra Uganda skapade genom förhistorien olika typer av samhällen.
I söder byggde bantufolk upp kungadömen medan folken i norr levde i lösare organiserade samhällen.
När britterna under andra halvan av 1800 talet koloniserade landet, förstärkte man dessa skillnader
och gynnade framför allt bagandafolket i söder med utbildning och jobb i administrationen. Folken
i norr dominerade istället militären. Självständighetsrörelsen kom igång senare i Uganda än på
många andra håll i afrika men tog fart efter andra världskriget. Uppdelningen mellan nord och syd
fanns dock kvar in i självständigheten. Vid självständigheten 1962 var Uganda ett relativt rikt
land med bördig jord och viss industri, men politiskt var det splittrat. Under sina första tio
år hade landet genomgått två statskupper och diktatorn Idi Amins brutala regim raserade landet
fullständigt, asiater och européer landsförvisades och ca. 500 000 människor avrättades, innan han
störtades med Tanzanias hjälp 1979. Strider och vanstyre fortsatte under Milton Obote innan Yoweri
Museveni 1986 tog makten med våld. Under hans styre fram till nutid har Uganda stabiliserats och
levnadsstandarden höjts, även om landet har betydande demokratiska brister. Rebellgruppen Herrens
motståndsarmé (LRA) och regimens motåtgärder mot den har orsakat mycket lidande i norra Uganda.

Karta över landet

YTA
Land: 197 100 km2
Vatten: 43 938 km2
LATITUD & LONGITUD
1°00' N , 32°00' E
TOTAL LANDGRÄNS
2 698 km
TOTAL KUSTLINJE
0 km
HUVUDSTAD
Kampala
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 112 distrikt
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
9 Oktober 1962
NATIONALDAG
9 Oktober
FOLKMÄNGD
34 612 250
BEFOLKNINGSTÄTHET
138,67 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
3,576%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 49,9%
15-64 år: 48,1%
65 år och över: 2,1%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
35%
ARBETSLÖSHET
---
ARBETSKRAFT
16,02 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 82%
Industri 5%
Tjänster 13%
NÄRINGSGRENAR
Socker, bryggeri, tobak, bomull textil, cement, stålproduktion
URBANISERINGSGRAD
13%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,446
SPRÅK
Engelska, Acholi, Luo, Rwanda, Luhya, Luganda, Kirundi, Swahili
FOLKGRUPPER
Baganda, Banyakole, Basoga, Bakiga, Iteso, Langi, Acholi, Bagisu, Lugbara, Bunyoro
RELIGION
Romersk-katolsk, Protestantism, Islam
SEDER OCH BRUK
Umgänge i Uganda, såväl i professionella som rent sociala sammanhang, är å ena sidan mer
lugnt och avslappnat och å andra sidan mer formellt och hierarkiskt än i de flesta europeiska
länder. Ugandier ägnar betydande tid åt att lära känna personer man träffar, hälsar och
lyssnar på varandras småprat. Det kan också innebära att man låter avtalade tider passera
förbi för att inte störa relationen med den man är i möte med. Tonläget är normalt stillsamt
och starka känslor visas sällan upp offentligt. Å andra sidan är ugandier i allmänhet mer formella
på andra sätt. Hälsningsfraser utbyts noggrant och mer omsorgsfullt än vad som är typiskt i väst.
Man är ofta noga med att hålla koll på hierarkier och ger högste chefen i ett sällskap, alternativt
i andra sammanhang den äldste besökaren, särskild uppmärksamhet. Det här avspeglar sig också i
hur arbetsplatser är organiserade, kulturen påminner mer om amerikansk hierarki och toppstyrning
än skandinaviskt medbestämmande. Många verksamheter har noggranna uppsättningar regler för hur
saker ska skötas.
FN-MEDLEMSKAP
25 Oktober 1962
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, C, COMESA, EAC, EADB, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD,
IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIC,
OPCW, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU,
WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
133
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
16,7
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 66,8%
Män 76,8%
Kvinnor 57,7%
SKOLGÅNG
11 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
3,2% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
8,2% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Det bördiga Uganda är beläget i hjärtat av afrika, med minst 80 mil till närmaste kust,
och är till ytan drygt hälften så stort som Sverige. Landets sydgräns ligger strax söder
om ekvatorn. Ugandas geografi domineras av den östafrikanska högplatån, som reser sig
1000–1500 meter över havet. I den sydvästra delen av landet kantas högplatån av
ruwenzorimassivet och i öster ligger elgonberget. De höga topparna i ruwenzorimassivet,
däribland landets högsta topp margherita, är snötäckta året om. Ugandas nordliga gräns mot
Sydsudan utgörs av bergskedjan imatong. Savann, i söder och väster regnskog. Medeltemperatur
i Kampala 22°C, årlig nederbörd 1 170 mm. Uganda har ett tropiskt klimat, men eftersom landet
ligger på hög höjd över havet så är temperaturerna lägre än i andra länder kring ekvatorn.
Medeltemperaturen ligger runt 20–25 grader året om. Landet får i allmänhet gott om regn, även
om det har drabbats av torka flera gånger under senare år.
VIKTIGA FLODER
Vita Nilen
STÖRSTA SJÖ
Victoriasjön, Albertsjön, Edwardsjön, Kyogasjön
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Albertsjön 621 m
Margherita Peak 5 110 m
NATURFAROR
---
MILJÖPROBLEM
Dränering av våtmarker för jordbruk, skogsavverkning, överbetning, jorderosion,
viktoriasjön är angripen av vattenhyacint, tjuvskyttet är utspridd.
KONSTBEVATTNAD MARK
90 km2
NATURTILLGÅNGAR
Koppar, kobolt, vattenkraft, kalksten, salt, åkermark, guld
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
66 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 67%
Otjänligt: 33%
OLJEPRODUKTION
0 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
2,176 miljarder kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
70 746 km
JÄRNVÄGAR
1 244 km
FLYGPLATSER
46 st.
HAMNAR & TERMINALER
Entebbe, Jinja, Port Bell
LANDSKOD
UG - UGA
LANDSNUMMER
+256
FLYGPLANSKOD
5X
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
EAU
INTERNETDOMÄN (TLD)
.ug
INTERNETLEVERANTÖRER
19 927 st.
INTERNETANVÄNDARE
3,2 miljoner st.
TV & RADIO
Uganda Broadcasting Corporation (UBC), driver radio och TV nätverk, Uganda började licensiera
privatägda stationer på 1990 talet, genom att 2007 fanns det nästan 150 radio och 35 TV stationer,
främst baserade i och omkring Kampala, sändningar av flera internationella programföretag finns
i Kampala.
VALUTA
1 Ugandisk Shilling = 100 senti
VALUTAKOD
UGX
IMPORT & EXPORT
$4,771 miljarder
$2,582 miljarder
BNP - real tillväxt
6,4%
BNP / capita
$1 300
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 21,8%
Industri 26,1%
Tjänster 52,1%
UTLANDSSKULD
$3,535 miljarder
SVENSKT BISTÅND
311 230 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 215 700 från Sudan, 28 880 från Demokratiska Republiken Kongo, 24 900 från Rwanda
Internflyktingar: 1,27 miljoner
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
2,2% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Hepatit A, Tyfoidfeber, Malaria, Pest, Afrikansk sömnsjuka, Snäckfeber, Rabies
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 48%
Ej tillgång till: 52%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
+2 Timmar

Tillbaka till första sidan