<EMBED SRC="natsang54.mid">
ZIMBABWE

Republic of Zimbabwe / Republiken Zimbabwe

Flagga - Zimbabwe

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan är horisontellt sjudelad med en vit, svartkantad triangel på vänster sida.
I triangeln finns en röd femuddig stjärna och en gul Zimbabwefågel. De horisontella
bandens färger är de traditionellt panafrikanska och symboliserar i Zimbabwes flagga
följande, grönt för jordbruk, gult för mineraler, rött för självständighetskampen och
svart för den ursprungliga befolkningen. Den vita triangeln vid den inre kanten står
för fred och framåtskridande, och den röda stjärnan symboliserar internationalism.
Fågelstatyetten är en nationalsymbol som också påminner om det nationens rötter i den
historiska staden Zimbabwe.

GAMLA FLAGGOR
Zimbabwefågeln
Symbol för stora Zimbabwe och det
förkoloniala Munhumutapa riket.
Fd. Flagga
British South Africa company
1890-1923
Fd. Flagga
Brittiska kolonin SydRhodesia
1923-1953
Fd. Flagga
Centralafrikanska federationen
Rhodesia och Nyasaland
1953-1963
Fd. Flagga
ensidigt utlyst stat Rhodesia
1964
Fd. Flagga
Rhodesia
1968-1979
Fd. Flagga
Zimbabwiska Rhodesia
1979
Fd. Flagga
SydRhodesia
1979-1980

NATIONALSÅNG
Kalibusiswe llizwe leZimbabwe
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Enighet, Frihet, Arbete

NATIONALSYMBOL
Zimbabwefågeln / Skrikhavsörn

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Storbritannien)
Fd. Sydrhodesia, Rhodeisa, Centralafrikanska federationen
Zimbabwe har befolkats av bantufolken shona och ndebele i nästan 2 000 år. Shona anlade
stenstaden Stora Zimbabwe som bedrev omfattande handel. Under 1800 talet kom europeiska
kolonisatörer. Britterna kom att kontrollera området under Cecil Rhodes 1891, och 1923
blev Sydrhodesia en brittisk koloni. Bildade Centralafrikanska federationen tillsammans
med Nordrhodesia (nuvarande Zambia) och Nyasaland (nuvarande Malawi) 1953-63. 1964-79 Rhodesia.
När Rhodesia utropades som självständigt 1965 fick de svarta inte rösträtt, och därför
erkändes inte landet av omvärlden. Efter ett långt befrielsekrig av svarta nationalistgrupper
och förhandlingarna mellan premiärminister Ian Smith och moderata afrikanska ledare ledde
1978 till en uppgörelse, övergång till ett styre med svart majoritet samt internationellt
erkänd självständighet 1980. Robert Mugabe och hans parti ZANU-PF vann stort i det första fria
valet. Efter självständigheten 1980 satsade regeringen under ledning av ZANU-PF och Robert
Mugabe till att börja med på politisk försoning och ekonomisk utveckling. Men snart skärptes
motsättningarna och en inbördeskonflikt krävde tusentals liv på några år. Under 1990 talet
hamnade Zimbabwe i ekonomisk kris, och organiserad opposition mot Mugabe uppstod. 2000–2002
genomdrev regeringen med våld en jordreform som drev tusentals vita från sina gårdar. Ekonomin
slogs sönder, människor blev utan mat och arbete, och regimens förtryck ökade. Oppositionspartiet
MDC vann allt fler anhängare.

Kolla in vad jag gjorde...

Karta över landet

YTA
Land: 386 847 km2
Vatten: 3 910 km2
LATITUD & LONGITUD
20°00' S , 30°00' E
TOTAL LANDGRÄNS
3 066 km
TOTAL KUSTLINJE
0 km
HUVUDSTAD
Harare
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 8 provinser och 2 städer
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
18 April 1980
NATIONALDAG
18 April
FOLKMÄNGD
12 084 304
BEFOLKNINGSTÄTHET
32,17 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
4,31%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 41,9%
15-64 år: 54,3%
65 år och över: 3,8%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
68%
ARBETSLÖSHET
95%
ARBETSKRAFT
3,856 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 66%
Industri 10%
Tjänster 24%
NÄRINGSGRENAR
Gruvdrift (kol, guld, platina, koppar, nickel, tenn, diamanter, lera, många metalliska
och icke metalliska malmer), stål, trävaror, cement, kemikalier, gödningsmedel, kläder
och skor, livsmedel, drycker
URBANISERINGSGRAD
38%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,376
SPRÅK
Engelska, Chichewa, NordNdebele, Lozi, Tonga, Kalanga, Setswana, Shona, Tsonga, Venda, Ndebele
FOLKGRUPPER
Shona, Ndebele
RELIGION
Kristendom, Lokala religioner, Islam
SEDER OCH BRUK
Många seder och bruk varierar mellan Zimbabwes olika folkgrupper, men en del kulturella
och religiösa traditioner är gemensamma. Det gäller till exempel tron på andar och deras
övernaturliga krafter.
FN-MEDLEMSKAP
25 Augusti 1980
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, COMESA, FAO, G-15, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS,
ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OPCW, PCA, SADC,
UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
142
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
17,7
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 90,7%
Män 94,2%
Kvinnor 87,2%
SKOLGÅNG
9 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
---
HÄLSOUTGIFTER
---
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Zimbabwe ligger i södra afrika och saknar kust. Till ytan är landet något mindre än Sverige.
Landskapet domineras av den sydafrikanska högplatån och består främst av högland och berg.
Större delen av Zimbabwe täcks av trädrik savann. Landets centrala delar består av en högplatå
över 1 000 m.ö.h., i norr zambeziflodens dalgång, i söder limpopodalen, vid östgränsen
inyangibergen (2 592 m.ö.h.). Buskstäpper och savanner, i öster subtropiska skogar. Medeltemperatur
i Harare 14°C i Juli och 22°C i Oktober. Klimatet är subtropiskt och varierar betydligt med höjden
över havet, på lågslätterna tropiskt. Passadvindar från indiska oceanen för med sig regn under
sommaren som varar från November till Mars. Den mesta nederbörden faller under denna period.
Nederbörd 990 mm/år.
VIKTIGA FLODER
Zambezi
STÖRSTA SJÖ
Kariba (konstgjord)
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Mötespunkten för Runde och Save floderna 162 m
Inyangibergen 2 592 m
NATURFAROR
Återkommande torka, översvämningar och hårda stormar är få.
MILJÖPROBLEM
Skogsavverkning, jorderosion, jordförsämring, luft och vatten föroreningar.
Den svarta noshörningsstammen, en gång den största koncentrationen av arten
i världen, har minskat betydligt pågrund av tjuvskytte. Dåliga gruvdriftsmetoder
har lett till föroreningar av giftigt avfall och tungmetaller.
KONSTBEVATTNAD MARK
1 740 km2
NATURTILLGÅNGAR
Kol, krommalm, asbest, guld, nickel, koppar, järn, vanadin, litium, tenn, platinagruppmetaller
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
20 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 82%
Otjänligt: 18%
OLJEPRODUKTION
0 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
7,723 miljarder kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
97 267 km
JÄRNVÄGAR
3 427 km
FLYGPLATSER
216 st.
HAMNAR & TERMINALER
Binga, Kariba
LANDSKOD
ZW - ZWE
LANDSNUMMER
+263
FLYGPLANSKOD
Z
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
ZW
INTERNETDOMÄN (TLD)
.zw
INTERNETLEVERANTÖRER
29 866 st.
INTERNETANVÄNDARE
1,423 miljoner st.
TV & RADIO
Regeringen äger alla lokala radio och TV stationer, utländsk kortvågssändningar och
satellit tv är tillgängliga för dem som har råd med antenner och mottagare, på
landsbygden är tillgången till TV sändningar ytterst begränsad.
VALUTA
1 Zimbabwisk Dollar = 100 cents
VALUTAKOD
ZWD
IMPORT & EXPORT
$4,223 miljarder
$2,731 miljarder
BNP - real tillväxt
6%
BNP / capita
$500
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 20,4%
Industri 24,6%
Tjänster 54,9%
UTLANDSSKULD
$6,081 miljarder
SVENSKT BISTÅND
218 748 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 2 500 från Demokratiska Republiken Kongo
Internflyktingar: 569 685
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
3,8% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Tyfoidfeber, Malaria, Snäckfeber, Rabies
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 44%
Ej tillgång till: 56%
NARKOTIKAHANDEL
Transitland för cannabis och sydasiatiskt heroin, mandrax och metamfetaminer på väg till Sydafrika.
TIDSSKILLNAD
+1 Timme

Tillbaka till första sidan