<EMBED SRC="natsang55.mp3">
SYDSUDAN

Republic of South Sudan / Republiken Sydsudan

Flagga - Sydsudan

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan antogs som den sydsudanesiska regeringens flagga 2005 i samband med det fredsavtal
som gjorde slut på det andra sudanesiska inbördeskriget som då pågått sedan 1983. Enligt
avtalet fick Sydsudan självstyre med möjlighet till total självständighet i framtiden, något
som också skedde 2011. Sedan dess är flaggan antagen som Republiken Sydsudans officiella flagga.
Tidigare hade den varit Sudanesiska folkets befrielsearmés (SPLA:s) flagga under inbördeskriget.
I övrigt är den prydd med en lodrät blå triangel med en gul stjärna i mitten. Flaggan bär
likheter med Kenyas flagga, men med sin triangel på vänster sida påminner den också om Sudans
flagga. Färgerna ska symbolisera det sydsudanesiska folket (svart), blodet som spilts i kampen för
frihet (rött), landet Sydsudan (grönt), nilens vatten (blått). Betlehemsstjärnan symboliserar de
sydsudanesiska staternas enighet.

NATIONALSÅNG
South Sudan Oyee!
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Rättvisa, Frihet, Välstånd

NATIONALSYMBOL
Skrikhavsörn

LITE HISTORIA
Hundratals år av slavhandel och förtryck från framför allt arabiska grannars sida låg
bakom sydsudanesernas ovilja att låta sig styras från Khartoum när Sudan blev självständigt
1956. Redan innan de brittiska kolonisatörerna lämnade landet tog sydsudaneserna till vapen
för att göra sig fria. Sudan blev självständigt den 1 januari 1956. Mestadels auktoritära,
arabiskt dominerade regimer i norr kunde under det följande halvseklet aldrig skapa
förtroendefulla relationer till de afrikanska, icke muslimska invånarna i södern. I synnerhet
under många års militärstyre skapades en konflikt mellan nord och syd som avslöjade hur illa
den konstlade statsbildningen fungerade. Efter ett över tjugo år långt inbördeskrig mellan
norr och söder inleddes 2005 en fredsprocess som slutade med att landet delades. Den nya
staten Sydsudan föddes den 9 juli 2011.

Karta över landet

YTA
644 329 km2
LATITUD & LONGITUD
8°00' N , 30°00' E
TOTAL LANDGRÄNS
5 413 km
TOTAL KUSTLINJE
0 km
HUVUDSTAD
Juba
STATSSKICK
Republik, indelat i 10 stater
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
9 Juli 2011
NATIONALDAG
9 Juli
FOLKMÄNGD
8 260 490
BEFOLKNINGSTÄTHET
13 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
---
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 44,4%
15-64 år: 53%
65 år och över: 2,6%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
---
ARBETSLÖSHET
---
ARBETSKRAFT
---
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
---
NÄRINGSGRENAR
---
URBANISERINGSGRAD
22%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
---
SPRÅK
Acholi, Engelska, Arabiska, Ubangi, Jur Modo, Dinka, Zande, Shilluk, Nuer, Bari, Otuho
FOLKGRUPPER
Dinka, Kakwa, Bari, Azande, Shilluk, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri,
Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, Acholi
RELIGION
Kristendom, Islam, Animism, Lokala religioner
SEDER OCH BRUK
Sydsudan är ett av de mest traditionella samhällena i afrika. Stora områden är knappt
påverkade av moderniseringen i omvärlden. Det förekommer fortfarande att människor går
helt nakna. För en stor del av befolkningen kretsar livet kring boskapsuppfödningen.
FN-MEDLEMSKAP
14 Juli 2011
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
AU, IFRCS, Interpol, ITU, UN, UNCTAD, UNESCO, UPU
KORRUPTIONSRANKING
---
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
---
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 27%
Män 40%
Kvinnor 16%
SKOLGÅNG
---
UTBILDNINGSUTGIFTER
---
HÄLSOUTGIFTER
---
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Större delen av Sydsudan är ett lågland som övergår i högre berg i sydost vid gränsen mot
Uganda och Etiopien. Terrängen utgörs av savann, träskmarker eller regnskog. Vita Nilen,
ena huvudarmen av världens längsta flod, rinner genom Sydsudan från söder till norr. Norr
om huvudstaden Juba i söder förgrenar sig vita Nilen till ett väldigt papyrusträsk, sudd.
Sydsudan har ett utpräglat tropiskt klimat med små variationer i temperatur och nederbörd.
De enda månaderna då det knappt regnar alls är December och Januari. Årsmedeltemperaturen är
nästan 30 grader.
VIKTIGA FLODER
---
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
---
Kinyeti 3 187 m
NATURFAROR
---
MILJÖPROBLEM
---
KONSTBEVATTNAD MARK
---
NATURTILLGÅNGAR
Vattenkraft, bördig jordbruksmark, guld, diamanter, olja, hårda träslag, kalksten,
järnmalm, koppar, krom malm, zink, volfram, glimmer, silver
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
---
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 55%
Otjänligt: ---%
OLJEPRODUKTION
---
NATURGASPRODUKTION
---
ELPRODUKTION
---
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
7 000 km
JÄRNVÄGAR
236 km
FLYGPLATSER
24 st.
HAMNAR & TERMINALER
---
LANDSKOD
SS
LANDSNUMMER
+211
FLYGPLANSKOD
---
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
---
INTERNETDOMÄN (TLD)
.ss
INTERNETLEVERANTÖRER
---
INTERNETANVÄNDARE
---
TV & RADIO
TV kontrolleras av regeringen, flera privata FM stationer är i drift i södra Sudan, en del
utländska radiosändningar finns.
VALUTA
Sydsudanesiskt pund
VALUTAKOD
SSP
IMPORT & EXPORT
---
BNP - real tillväxt
---
BNP / capita
---
BNP - sammansättning / sektor
---
UTLANDSSKULD
---
SVENSKT BISTÅND
---
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 21 000 från Demokratiska Republiken Kongo och Etiopien
Internflyktingar: 80 000
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
---
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Hepatit E, Tyfoidfeber, Malaria,
Dengue feber, Afrikansk sömnsjuka, Snäckfeber, Rabies, Meningokocksjukdom
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
---
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
+2 Timmar

Tillbaka till förstasidan