<EMBED SRC="natsang6.mid">
BURUNDI

Republika y'u Burundi / Republiken Burundi

Flagga - Burundi

FLAGGBESKRIVNING
flaggan är diagonalt delad i fyra fält i färgerna rött och grönt. I mitten finns en vit
cirkelskiva med tre sexuddiga stjärnor. De två röda fälten symboliserar frihetskampen,
och de två gröna fälten symboliserar hoppet. Det vita i flaggan står för fred. I mitten
finns tre stjärnor som officiellt symboliserar de tre orden i landets valspråk: unité,
travail, progrès. Stjärnorna tolkas även som representanter för landets dominerande
folkslag hutu, tutsi och twa.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
1962-1966
Fd. Flagga
1966-1967

NATIONALSÅNG
Burundi bwacu
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Enighet, Arbete, Framsteg

NATIONALSYMBOL
Lejon

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Belgien)
Fd. Urundi, Ruanda-Urundi
De tidigaste invånarna i nuvarande Burundi antas ha varit pygméer, twa, som började befolka
området under de första århundradena efter kristus. Spekulationerna kring när hutuer och
tutsier vandrade in i området är osäkra och kontroversiella, inte minst i skenet av senare
decenniers massmord. Självständigt kungarike 1962. Republik 1966, makten åt tutsi.
Hutufolket gjorde uppror 1988. Flerpartisystem 1992. President Melchior Ndaday mördades 1993,
efterträdaren Cyprien Ntaryamira dog i ett flygattentat i Rwanda 1994, kuppförsök samma år.
Från självständigheten 1962 fram till dess att den nuvarande författningen antogs 2005 präglades
Burundi av uppror, kupper och inbördeskrig. Våldet mellan folkgrupperna krävde hundratusentals
människoliv innan hutuer och tutsier sakta började försöka leva tillsammans i fred.

Karta över landet

YTA
Land: 25 680 km2
Vatten: 2 150 km2
LATITUD & LONGITUD
3° 30' S, 30° 00' E
TOTAL LANDGRÄNS
974 km
TOTAL KUSTLINJE
0 km
HUVUDSTAD
Bujumbura
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 17 provinser
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
1 Juli 1962
NATIONALDAG
1 Juli
FOLKMÄNGD
10 216 190
BEFOLKNINGSTÄTHET
301,17 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
3,462%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 46%
15-64 år: 51,6%
65 år och över: 2,5%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
68%
ARBETSLÖSHET
---
ARBETSKRAFT
4,245 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 93,6%
Industri 2,3%
Tjänster 4,1%
NÄRINGSGRENAR
Lättare konsumtionsvaror såsom filtar, skor, tvål, montering av importerade komponenter,
kommunala byggnadsarbeten, livsmedelsföretag.
URBANISERINGSGRAD
11%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,316
SPRÅK
Franska, Kirundi, Swahili
FOLKGRUPPER
Hutu, Tutsi, Twa, Européer, Sydasiater
RELIGION
Romersk-katolsk, Protestantism, Islam, Lokala religioner
SEDER OCH BRUK
Artighet, diskretion och återhållsamhet är viktiga regler i umgänget med och mellan burundier.
FN-MEDLEMSKAP
18 September 1962
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AU, CEPGL, COMESA, EAC, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD,
IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIF,
OPCW, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
170
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
37,9
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 59,3%
Män 67,3%
Kvinnor 52,2%
SKOLGÅNG
10 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
8,3% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
13,1% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Burundi är ett av afrikas minsta länder, beläget i östra centralafrika strax söder
om ekvatorn. Större delen av landet består av en högplatå på 1 500-2 000 meters höjd.
Av floddalar delat högland (1 400-1 800 m.ö.h.), högst i väster (2 670 m.ö.h.).
Savann, få regnskogar. Milt höglandsklimat, medeltemperatur i Bujumbura 23-25°C.
I låglandet i väster är det varmt och fuktigt. Två regnperioder, infaller Mars-Maj
och September-December. Årlig nederbörd vanligen under 1 000 mm.
VIKTIGA FLODER
Ruzizi
STÖRSTA SJÖ
Tanganyikasjön
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Tanganyika sjön 772 m
Mount Heha 2 670 m
NATURFAROR
Översvämningar, jordskred, torka.
MILJÖPROBLEM
Jorderosion pågrund av överbetning och utbredning av jordbruket, skogsavverkning
(finns inte mycket skogsmark kvar pågrund av okontrollerad avverkning av skog
som används till brännved). Djurlivets naturliga hemvist hotas.
KONSTBEVATTNAD MARK
230 km2
NATURTILLGÅNGAR
Nickel, uran, oxider av sällsynta jordartsmetaller, torv, kobolt, koppar, platina, vanadium,
åkermark, vattenkraft, niob, tantal, guld, tenn, volfram, kaolin, kalksten
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
3,6 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 72%
Otjänligt: 28%
OLJEPRODUKTION
0 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
208 miljonerkwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
12 322 km
JÄRNVÄGAR
---
FLYGPLATSER
8 st.
HAMNAR & TERMINALER
Bujumbura
LANDSKOD
BI - BDI
LANDSNUMMER
+257
FLYGPLANSKOD
9U
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
RU
INTERNETDOMÄN (TLD)
.bi
INTERNETLEVERANTÖRER
201 st.
INTERNETANVÄNDARE
157 800 st.
TV & RADIO
Statskontrollerade La Radiodiffusion et Television Nationale de Burundi (RTNB) driver ensam
TV sändningar och det enda nationella radionätet, ca. 10 privatägda Rundradiomottagarstationer.
Sändningar av flera internationella programföretag finns i Bujumbura.
VALUTA
1 Burundisk Franc = 100 centimes
VALUTAKOD
BIF
IMPORT & EXPORT
$543 miljoner
$106,7 miljoner
BNP - real tillväxt
4,2%
BNP / capita
$400
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 31,1%
Industri 21,5%
Tjänster 47,4%
UTLANDSSKULD
$1,2 miljarder
SVENSKT BISTÅND
58 253 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 9 849 från Demokratiska Republiken Kongo
Internflyktingar: 100 000
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
5,9% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Nej
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Tyfoid feber, Malaria, Snäckfeber, Rabies
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 46%
Ej tillgång till: 54%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
+1 Timme

Tillbaka till första sidan