SAINT HELENA

Saint Helena

Flagga - Saint Helena

Flagga - Tristan da Cunha

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
Saint Helena
1939-1984

Karta

Ö i södra atlanten, ungefär halvvägs mellan sydamerika och afrika. Här ingår Saint Helena ön,
Ascension ön och ögruppen Tristan da Cunha som består av Tristan da Cunha ön, Gough ön,
Inaccessible ön och de 3 Nightingale öarna. Obebodd när den först upptäcktes av portugiserna 1502,
en brittisk garnison blev förlagd på Saint Helena på 1600 talet. Ön blev känd som platsen för
Napoleon Bonaparte's exil från 1815 till hans död 1821, men efter suezkanalens öppnande 1869 så
förlorade ön sin roll som ett viktigt hamnstopp. Ascension ön är platsen för US air force's reserv
flygfält, Gough ön har en meteorologisk station. Saint Helena har en yta totalt på 413 km 2,
och ett invånarantal som ligger på 7 700. Huvudort är Jamestown. Natur och klimat på:
Saint Helena:
Kuperat och vulkaniskt landskap, små spridda platåer och slätter. Tropiskt, marina, svagt
tempererade av passadvindar.
Tristan da Cunha:
Tempererad, marina, svagt tempererade av passadvindar (brukar vara svalare än på Saint Helena).
De andra öarna i ögruppen har ett vulkaniskt ursprung. Hyser åtminstonde 40 växtarter som inte
finns någon annanstans i världen. Ascension ön är en fortplantningsplats för havssköldpaddor och
sotig tärna. Det är aktiv vulkanism på Tristan da Cunha.

Fortsätt