<EMBED SRC="natsang8.mid">
DJIBOUTI

Jumhuriyat Djibouti / Republiken Djibouti

Flagga - Djibouti

FLAGGBESKRIVNING
Den vita liksidiga triangeln är en symbol för jämlikhet och den vita färgen står för fred.
Stjärnan i rött symboliserar enighet men kan också ses som en symbol för kampen för oberoende.
De gröna och ljusblå fälten representerar de två största folkgrupperna i Djibouti, afar och issa.
En annan förklaring är att det gröna symboliserar jorden, medan det blå representerar himlen.
Vitt, grönt och ljusblått var även de färger som användes av befrielserörelsen LPAI
(Ligue Populaire Africaine pour l'Indépendance).

NATIONALSÅNG
Jabuuti
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Enighet, Jämlikhet, Fred

NATIONALSYMBOL
---

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Frankrike)
Fd. Franska somaliland, Afar och Issaterritoriet
Folkgrupperna issa och afar vandrade stegvis in i det område som i dag utgör Djibouti från 200 f Kr.
På 800 talet tog araber över handeln men fick från 1500 talet konkurrens av portugiser. I slutet av
1800 talet bildades kolonin Franska somaliland. Autonomt område under namnet Afar och Issaterritoriet
1967-77. Vid en omstridd folkomröstning 1967 valde befolkningen att förbli en del av Frankrike. Djibouti
blev självständigt från kolonialmakten Frankrike 1977. Fyra år senare blev landet en enpartistat med
det issa dominerade RPP som enda tillåtna parti. Flerpartisystem återinfördes 1992 efter påtryckningar
från Frankrike. Under 1990 talet ledde spänningar mellan de två stora folkgrupperna issa och afar till
inbördeskrig. 1994 ingicks ett fredsavtal. RPP är än i dag regeringsparti och dominerar helt Djiboutis
politiska arena.

Karta över landet

YTA
Land: 23 180 km2
Vatten: 20 km2
LATITUD & LONGITUD
11° 30' N, 43° 00' E
TOTAL LANDGRÄNS
516 km
TOTAL KUSTLINJE
314 km
HUVUDSTAD
Djibouti
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 6 distrikt (cercles)
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
27 Juni 1977
NATIONALDAG
27 Juni
FOLKMÄNGD
757 074
BEFOLKNINGSTÄTHET
38,31 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
2,237%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 35%
15-64 år: 61,7%
65 år och över: 3,3%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
42%
ARBETSLÖSHET
59%
ARBETSKRAFT
351 700
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
---
NÄRINGSGRENAR
Konstruktion, bearbetning av jordbruksprodukter
URBANISERINGSGRAD
76%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,430
SPRÅK
Franska, Arabiska, Somaliska, Afariska
FOLKGRUPPER
Issa, Afar
RELIGION
Islam, Kristendom
SEDER OCH BRUK
Eftersom såväl afar som issafolket av tradition är nomadfolk är seder och bruk i Djibouti
starkt präglade av herdekulturen. Men den snabba inflyttningen till städerna gör att allt
fler invånare påverkas av västeuropeiska influenser.
FN-MEDLEMSKAP
20 September 1977
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, COMESA, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC,
IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPU, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MINURSO, NAM, OIC,
OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
92
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
22,5
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 67,9%
Män 78%
Kvinnor 58,4%
SKOLGÅNG
5 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
8,4% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
6,4% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Djibouti är till ytan något större än värmland och ligger i nordöstra afrika vid röda havets
södra inlopp. Landet är kargt och ofruktbart och består mest av öknar med vulkaniska klippor
och saltsjöar. Huvuddelen utgörs av slättland och en vulkanisk högplatå (musa ali). Västra
delen genomskärs av den östafrikanska gravsänkan. Saltsjöar abbé och assal. Växtligheten
består av taggbuskar och halvöken. Hett och torrt klimat, medeltemperatur i Djibouti i
Januari 26°C, i Juli 36°C. Det regnar ibland bara 20 dagar om året och vissa år knappast alls.
Sänkan runt den salta assalsjön är en av jordens hetaste trakter.
VIKTIGA FLODER
---
STÖRSTA SJÖ
---
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Assalsjön - 155 m
Musa Ali 2 028 m
NATURFAROR
Jordbävningar, torka, cyklonartade störningar från indiska oceanen för in kraftiga regn och översvämningar
ibland. Djibouti upplever begränsad vulkanisk aktivitet, ardoukoba (298 m) hade senast utbrott 1978.
Historiskt aktiv har också manda-inakir varit som ligger längs den etiopiska gränsen.
MILJÖPROBLEM
Otillräcklig tillgång på dricksvatten, begränsade odlingsbara marken, ökenspridning, utrotningshotade arter.
KONSTBEVATTNAD MARK
10 km2
NATURTILLGÅNGAR
Potential geotermisk energi, guld, lera, granit, kalksten, marmor, salt, diatomit, gips, pimpsten, petroleum
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
0,3 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 92%
Otjänligt: 8%
OLJEPRODUKTION
0 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
0 m3
ELPRODUKTION
280 miljoner kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Nej
VATTENLEDER
---
VÄGAR
3 065 km
JÄRNVÄGAR
100 km
FLYGPLATSER
13 st.
HAMNAR & TERMINALER
Djibouti
LANDSKOD
DJ - DJI
LANDSNUMMER
+253
FLYGPLANSKOD
J2
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
---
INTERNETDOMÄN (TLD)
.dj
INTERNETLEVERANTÖRER
195 st.
INTERNETANVÄNDARE
25 900 st.
TV & RADIO
Upprätthåller begränsningar av licensiering och drift av etermedierna, statligt ägda Radiodiffusion TV de Djibouti
(RTD) driver den enda markbundna TV stationen samt 2 nationella radionät, inga privata TV eller radiostationer,
sändningar av flera internationella programföretag finns.
VALUTA
1 Djiboutisk Franc = 100 centimes
VALUTAKOD
DJF
IMPORT & EXPORT
$471,3 miljoner
$80,4 miljoner
BNP - real tillväxt
4,8%
BNP / capita
$2 600
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 3,2%
Industri 16,6%
Tjänster 80,1%
UTLANDSSKULD
$428 miljoner
SVENSKT BISTÅND
Nej
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 8 642 från Somalia
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
3,8% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Nej
Kemiska vapen:
Nej
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Nej
DÖDSSTRAFF
Nej
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Giardiainfektion, Hepatit A, Hepatit E, Tyfoid feber, Malaria, H5N1 (fågelinfluensan)
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 56%
Ej tillgång till: 44%
NARKOTIKAHANDEL
---
TIDSSKILLNAD
+2 Timmar

Tillbaka till första sidan