<EMBED SRC="natsang9.mid">
EGYPTEN

al-Jumhuriya Misr al-'Arabiya / Arabrepubliken Egypten

Flagga - Egypten

FLAGGBESKRIVNING
Flaggan har tre horisontella band i rött, vitt och svart. Mitt på flaggan finns
saladins örn som också är Egyptens statsvapen.

GAMLA FLAGGOR
Fd. Flagga
Egypten
1800
Fd. Flagga
Brittiskt protektorat
1914-1922
Fd. Flagga
Kungariket Egypten
1922-1952
Fd. Flagga
Republik Egypten
1952-1958
Fd. Flagga
Förenade Arabrepubliken
1958-1972
Fd. Flagga
Republik Egypten
1972-1984

NATIONALSÅNG
Bilady, Bilady, Bilady
Spelas...

NATIONELLT VALSPRÅK
Tystnad och tålmodighet, frihet, socialism och enighet

NATIONALSYMBOL
Kungsörn

LITE HISTORIA
(Kolonialmakt - Storbritannien)
Fd. Förenade arabrepubliken
Menos från övre Egypten förenade övre och nedre Egypten ca. 3000 f.Kr. Gamla riket (8 dynastier) fram till 2134.
Cheopspyramiden och chefrens sfinx byggdes på 2500 t. En period av inre stridigheter varade 2134-2040 f.Kr.
Mellersta riket (dynastierna 12-14) ca. 2040-1640, på 1800 t f.Kr. erövrades Nubien fram till den nuvarande
sydgränsen. En mellanperiod 1640-1550 f.Kr., då hyksos i norra Egypten och Nubien var självständiga. Nya riket
1550-1070 f.Kr. (dynastierna 18-20). Världshistoriens första kända kvinnliga regent Hatshepsut 1490-1468 f.Kr.
Under Thutmosis III:s tid sträckte sig Egyptens makt till Palestina och Sudan. Amenhotep IV eller Echnaton regerade
1365-1348 f.Kr. Slaget vid kadesh i Syrien mot hettiterna avslutade Egyptens expansion i asien. På 1200 t f.Kr.
angrepp av libyer och s.k. sjöfolk. En mellanperiod 1070-712 f.Kr. med libyska faraoner, då Egypten förlorade sina
asiatiska och afrikanska territorier. Nubiska kungar som härskare 712-664 f.Kr., norra Egypten blev assyriskt landskap
674-664 f.Kr. den sista (26) inhemska dynastin 664-525 f.Kr., var efter Egypten erövrades av perserna. Makedonisk
erövring 332 f.Kr., Alexander den store blev farao. Egypten var självständigt under ptolemaiostiden (306-31 f.Kr.),
alexandria var ett hellenistiskt kulturcentrum. Kleopatra begick självmord 30 f.Kr., Egypten blev ett romerskt landskap.
Tillföll 395 e.Kr. Bysantinska riket, erövrades av araberna 639-642. Shiitiskt kalifat under fatimiderna 972-1171, krig
mot bagdads sunniter. Den kurdiska fältherren Saladin erövrade Egypten till kalifen av bagdad 1171, Egypten förblev
praktiskt taget självständigt. Mamlukerna tog makten 1250, turkisk erövring 1517, men mamlukerna behöll makten.
Ockuperades av Frankrike 1798-1801, den albanske officeren Muhammad Ali från turkiska armén tog makten 1804. Krigståg
mot Turkiet 1841, Muhammad Ali tog titeln egyptens pasha. Suezkanalen öppnades 1869, brittisk ockupation 1882-1914.
Uppror i Sudan 1881-98, gemensamt förvaltningsområde 1899-1953. Brittiskt protektorat 1914, slut på den turkiska överheten.
Egypten blev formellt självständigt 1922, 1936 års fördrag gav britterna kontroll över suezkanalen till 1956. Under
andra världskriget stod Egypten på de allierades sida, tyskarna nådde 1942 ända till el alamein. Grundarmedlem i FN
och Arabförbundet 1945, nederlag i arabernas krig mot Israel 1948. Uppror mot britterna 1951, militärkupp 1952, republik
1953. Sudan avvärjde tanken om en förening. Gamal Abdel Nasser ledde landet 1954-70. Suezkanalen nationaliserades 1956,
vilket ledde till en intervention från Israels, Frankrikes och Storbritanniens sida. FN:s fredstrupper placerades
mellan egyptiska och israeliska trupper. Egypten, Syrien och Yemen bildade Förenade arabrepubliken 1958-61. Sexdagarskriget
1967, sinai blev israeliskt. Assuans stordamm fullbordades 1971, brytning med Sovjetunionen 1972. I Oktober kriget mot
Israel, 1973 trängde de israeliska trupperna fram till suez västbank, drog sig tillbaka 1974. President Anwar Sadat
besökte Israel 1977, separat fred 1979, som ledde till bojkott från de andra arabstaterna (ända till 1989-90). Sadat
mördades 1981. Israel avträdde sinai 1982. I slutet av 1980 t konflikter mellan regeringen och extremislamiska
fundamentalister. Efter Iraks erövring av Kuwait anslöt sig Egypten till fronten mot Irak, vilket skärpte motsättningarna
mellan de två länderna.

Karta över landet

YTA
Land: 995 450 km2
Vatten: 6 000 km2
LATITUD & LONGITUD
27° 00' N, 30° 00' E
TOTAL LANDGRÄNS
2 665 km
TOTAL KUSTLINJE
2 450 km
HUVUDSTAD
Kairo
STATSSKICK
Republik, enhetsstat indelat i 27 provinser (muhafazat)
STATSCHEF
President
SJÄLVSTÄNDIGHET
28 Februari 1922
NATIONALDAG
23 Juli
FOLKMÄNGD
82 079 636
BEFOLKNINGSTÄTHET
81,00 invånare/km2
BEFOLKNINGSTILLVÄXT / År
1,96%
ÅLDERSSTRUKTUR
0-14 år: 32,7%
15-64 år: 62,8%
65 år och över: 4,5%
BEFOLKNING SOM LEVER UNDER EXISTENSMINIMUM
20%
ARBETSLÖSHET
12,2%
ARBETSKRAFT
27,74 miljoner
ARBETSKRAFT EFTER YRKE
Jordbruk 32%
Industri 17%
Tjänster 51%
NÄRINGSGRENAR
Textilier, livsmedel, turism, kemikalier, läkemedel, kolväten, konstruktion, cement, metall
URBANISERINGSGRAD
43,4%
VÄLSTÅNDSINDEX (HDI)
0,644
SPRÅK
Arabiska, Franska, Koptiska
FOLKGRUPPER
Araber, Nubier, Berber
RELIGION
Islam, Koptisk, Kristendom
SEDER OCH BRUK
Egyptiernas identitet är tätt sammanflätad med historien. Landets unika civilisation som
haft betydelse för såväl den israeliska som den grekiska kulturen och som sedermera format
den västerländska civilisationen. Historiskt har Egypten utvecklats isolerat från andra
kulturer, avskuret i norr genom havet och i alla andra riktningar av öken. Isoleringen anses
ha bidragit till den konservativa, inåtvända karaktär som kännetecknar det egyptiska samhället.
FN-MEDLEMSKAP
24 Oktober 1945
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AU, BSEC, CAEU, CICA, COMESA, D-8, EBRD, FAO, G-15, G-24,
G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO,
Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, MINURSO, MONUSCO, NAM, OAPEC, OAS,
OIC, OIF, OSCE, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNISFA, UNMIL, UNMISS,
UNOCI, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
KORRUPTIONSRANKING
99
GLOBAL HUNGER INDEX (GHI)
<5
LÄS OCH SKRIVKUNNIGHET
Hela befolkningen 71,4%
Män 83%
Kvinnor 59,4%
SKOLGÅNG
11 år
UTBILDNINGSUTGIFTER
3,8% av BNP
HÄLSOUTGIFTER
6,4% av BNP
NATUR, TERRÄNG OCH KLIMAT
Egypten ligger i nordöstra afrika och omfattar även sinaihalvön i asien. Det är ett utpräglat
ökenland med afrikas längsta flod, nilen, som livgivande pulsåder. Den uppodlade marken ligger
samlad i ett smalt bälte längs flodens stränder. Till ytan är Egypten mer än dubbelt så stort
som Sverige. Huvuddelen av området utgörs av öken. Nildalen med bördig slamjord. I väster,
västra öknen med sina oaser, mellan nilen och röda havet östra öknen. Sinaihalvön är ett högt
horstområde (jabal katrina 2 637 m.ö.h.). Klimatet är varmt och torrt. Varma torra somrar och
måttliga vintrar. Medeltemperatur i Kairo i Januari är 13°C och i Juli 42°C. I öknen är nätterna
kalla under vintertid. Vid medelhavskusten är klimatet fuktigt och där faller regn på vintern.
Under våren blåser hårda och torra sandvindar, khamsin, från öknen i sydväst.
VIKTIGA FLODER
Nilen
STÖRSTA SJÖ
Nassersjön
LÄGSTA & HÖGSTA PUNKT
Qattara sänkan -133 m
Jabal Katrina 2 629 m
NATURFAROR
Perodisk torka, ofta förekommande jordbävningar, översvämningar, jordskred, heta rasande vindstormar
(khamsin) förekommer under våren, dammstormar, sandstormar.
MILJÖPROBLEM
Jordbruksmark som förloras till urbanisering och sanddrivor, ökad salthalt i jorden nedanför aswan
höga dammen, ökenspridning, oljeföroreningar hotar korallrev, stränder och marina hemvister, andra
vattenföroreningar från bekämpningsmedel inom jordbruket, avlopp, och industriellt spillvatten,
mycket begränsad naturlig färskvattentillgång långt från nilen som är den enda varaktiga vattentillgången,
överbefolkning går hårt åt nilen och naturtillgångar.
KONSTBEVATTNAD MARK
35 300 km2
NATURTILLGÅNGAR
Olja, naturgas, järnmalm, fosfater, mangan, kalksten, gips, talk, asbest, bly, sällsynta jordartsmetaller, zink
TOTALA MÄNGD FÖRNYBART FÄRSKVATTEN
86,8 km3
TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN
Tjänligt: 99%
Otjänligt: 1%
OLJEPRODUKTION
662 600 fat/dag
NATURGASPRODUKTION
62,69 miljarder m3
ELPRODUKTION
123,9 miljarder kwh
KÄRNKRAFTVERK
Nej
KÄRNREAKTORER
Ja
VATTENLEDER
3 500 km
VÄGAR
65 050 km
JÄRNVÄGAR
5 083 km
FLYGPLATSER
86 st.
HAMNAR & TERMINALER
Ayn Sukhnah, Alexandria, Damietta, El Dekheila, Port Said, Sidi Kurayr, Suez
LANDSKOD
EG - EGY
LANDSNUMMER
+20
FLYGPLANSKOD
SU
LANDSKOD FÖR MOTORFORDON
ET
INTERNETDOMÄN (TLD)
.eg
INTERNETLEVERANTÖRER
187 197 st.
INTERNETANVÄNDARE
20,136 miljoner st.
TV & RADIO
Blandning av statliga och privata medier, i statliga TV:n fungerar 2 nationella och 6 regionala markbundna nät
samt några satellitkanaler, ca. 20 privata satellitkanaler och ett stort antal arabiska satellitkanaler finns
tillgängliga via abonnemang, statliga radion driver cirka 70 stationer, 2 privatägda radiostationer i drift.
VALUTA
1 Egyptiskt Pund = 100 piaster
VALUTAKOD
EGP
IMPORT & EXPORT
$57,41 miljarder
$27,96 miljarder
BNP - real tillväxt
1,2%
BNP / capita
$6 500
BNP - sammansättning / sektor
Jordbruk 14,4%
Industri 39,5%
Tjänster 45,8%
UTLANDSSKULD
$37,28 miljarder
SVENSKT BISTÅND
9 541 000
FLYKTINGAR & INTERNFLYKTINGAR
Flyktingar: 60 000-80 000 från Irak, 70 198 från Palestina, 12 157 från Sudan
Internflyktingar: ---
FÖRSVARSMAKT
Militära grenar
FÖRSVARSUTGIFTER
3,4% av BNP
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN
Biologiska vapen:
Kanske
Kemiska vapen:
Kanske
Kärnvapen:
Nej
Missiler:
Ja
DÖDSSTRAFF
Ja
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Matförgiftning, Hepatit A, Tyfoid feber, Rift Valley feber, Snäckfeber, H5N1 (fågelinfluensan)
SANITÄRA FÖRHÅLLANDEN
Tillgång till: 94%
Ej tillgång till: 6%
NARKOTIKAHANDEL
Transitland för cannabis, heroin och opium på väg till europa, Israel, och nordafrika,
transit stopp för nigerianska narkotikakurirer.
TIDSSKILLNAD
+1 Timme

Tillbaka till första sidan