MINA RESOR

Det var med Valla folkhögskolas (Lkpg) U-landslinje 1989 jag besökte Zimbabwe och Moçambique.
Vi var en grupp på 10 personer och en lärare. Innan vi gjorde fältstudier på plats så
studerade vi portugisiska eftersom det är officiellt språk i Moçambique, vi läste om världen
i stort, världsekonomin, världsdelarna m.m., sen gick vi in på länderna vi skulle besöka och
specialstuderade dem, och funderade på vad vi ville få ut av fältstudierna, vad vi ville besöka
och se. Fältstudierna var sammanlagt 7 veckor, 3 veckor i Zimbabwe och 4 veckor i Moçambique.

De tre veckor vi var i Zimbabwe han vi med mycket, vi åkte kors och tvärs över landet så det var
mycket friare än i Moçambique. Vi åkte till utsiktsplatsen Kopje (kullen) och såg ut över Harare.
Utsikt över Harare Utsikt över Harare
Vi besökte en guldgruva - Zebragruvan den låg ca.10 mil från Harare, gruvan tog upp ungefär
1 kg guld i veckan och låg ca. 56 m under marken.

Zebragruvan
Zebragruvan Zebragruvan Zebragruvan
Zebragruvan Zebragruvan Zebragruvan

Vi besökte även "the balancing rocks".

The balancing rocks
The balancing rocks The balancing rocks

Vi var på ett koperativ för stenhuggare - Canon Paterson´s Art Studio.
Canon Paterson´s Art Studio Canon Paterson´s Art Studio Canon Paterson´s Art Studio

Fortsätt

© FOTO - MIKAEL PLAHN