Hymne Cherifien

manbita al ahrar
machriqa al anwar
mountada sou'dadi wa himahh
doumta mountadah wa himah
ichta fi l awtan
liloula ounwan
mil'a koulli janane
dikra koulli lissane
birrouhi
biljassadi
habba fatak
labba nidak
fi fami wa fi dami
hawaka thara nour wa nar
ikhwati ahya
liloula sa'aya
nouch'hidi dounya
anna houna nahya
bichia'ar
Allah, Al-Watan, Al-Malik

Tillbaka till Marocko sidan