Koste Seselwa

Sesel ou menm nou sel patri
Kot nou viv dan larmoni
Lazwa, lanmour ek lape
Nou remersye Bon Dye
Prezerv labote nou pei
Larises nou losean
En leritaz byen presye
Pou boner nou zanfan
Reste touzour dan linite
Fer monte nou paviyon
Ansanm pou tou leternite
Koste Seselwa!

Tillbaka till Seychellerna sidan